Cover Image

OFFICIAL

  • Rating IconRating Icon
제명:
소울워커 - 12세
이용등급:
12세이용가
등급분류일자:
2017-01-13
상호:
㈜스마일게이트 메가포트
등급분류번호:
제GC-CC-NP-170113-008호
제작,배급업신고번호:
제 2012-000022호
  • Rating IconRating Icon
제명:
소울워커 - 15세
이용등급:
15세이용가
등급분류일자:
2017-02-03
상호:
㈜스마일게이트 메가포트
등급분류번호:
제GC-CC-NP-170203-008호
제작,배급업신고번호:
제 2012-000022호
BBS List
답도없는흑우쉑
2019.08.21. 01:09 (UTC+0)
0 13
서화야
2019.08.21. 01:02 (UTC+0)
0 27
plus06
2019.08.21. 00:58 (UTC+0)
0 41
plus06
2019.08.20. 21:55 (UTC+0)
0 78
슈렐
2019.08.20. 18:01 (UTC+0)
0 38
서화야
2019.08.20. 17:08 (UTC+0)
0 124
서화야
2019.08.20. 17:07 (UTC+0)
0 29
월정화
2019.08.20. 16:53 (UTC+0)
0 149
STOVE124858247
2019.08.20. 16:52 (UTC+0)
0 65
타이팬
2019.08.20. 16:45 (UTC+0)
0 26
월정화
2019.08.20. 16:39 (UTC+0)
0 87
유리연꽃
2019.08.20. 16:37 (UTC+0)
0 27
코코넛스무디
2019.08.20. 16:30 (UTC+0)
0 35
타이팬
2019.08.20. 16:26 (UTC+0)
0 126
월정화
2019.08.20. 16:17 (UTC+0)
0 92

#소울워커 #자유게시판

rlarkskrkskf [STOVE70002855]

신규 레이드가 너무 재미없는 것도 문제아니겠소

빨강구슬 터지는 건 말고는 딱히 박진감도 느껴지지 않았소

캐릭터 차별 논란도 문제지만 무엇보다 레이드 퀄리티가 너무 떨어지구려

댓글을 입력해 주세요.


댓글을 입력해 주세요.
01000