Cover Image

OFFICIAL

  • Rating IconRating Icon
제명:
소울워커 - 12세
이용등급:
12세이용가
등급분류일자:
2017-01-13
상호:
㈜스마일게이트 메가포트
등급분류번호:
제GC-CC-NP-170113-008호
제작,배급업신고번호:
제 2012-000022호
  • Rating IconRating Icon
제명:
소울워커 - 15세
이용등급:
15세이용가
등급분류일자:
2017-02-03
상호:
㈜스마일게이트 메가포트
등급분류번호:
제GC-CC-NP-170203-008호
제작,배급업신고번호:
제 2012-000022호
BBS List
아닭
2019.07.21. 11:51 (UTC+0)
0 27
Heidern
2019.07.21. 11:17 (UTC+0)
0 32
STOVE72531925
2019.07.21. 10:58 (UTC+0)
0 85
페어리
2019.07.21. 10:57 (UTC+0)
0 45
743576
2019.07.21. 10:22 (UTC+0)
3 56
페어리
2019.07.21. 10:01 (UTC+0)
0 56
사제스톤
2019.07.21. 09:48 (UTC+0)
0 93
키메이라
2019.07.21. 09:47 (UTC+0)
0 31
파라큘
2019.07.21. 09:33 (UTC+0)
0 11
페어리
2019.07.21. 09:25 (UTC+0)
0 94
하루룽채고야2
2019.07.21. 09:14 (UTC+0)
0 138
페어리
2019.07.21. 09:06 (UTC+0)
0 114
하루룽채고야2
2019.07.21. 09:04 (UTC+0)
0 42
막대기내놔힐주게
2019.07.21. 08:54 (UTC+0)
2 84
이르네
2019.07.21. 08:26 (UTC+0)
0 139

#소울워커 #자유게시판

네오테니 [웅이네티비]

ㅋㅇㅋ! 자게 인성의 쌍두마차 박제


센세한테 저가요~ 저가요 하면 센세한테 안혼났냐? 


교육계가 정말 심각한 문제인거같다  


끼리끼리 논다더니 인성도 크게 다르지 않은거같다 ㅎㅇㅎ