Cover Image

OFFICIAL

  • Rating IconRating Icon
제명:
소울워커 - 12세
이용등급:
12세이용가
등급분류일자:
2017-01-13
상호:
㈜스마일게이트 메가포트
등급분류번호:
제GC-CC-NP-170113-008호
제작,배급업신고번호:
제 2012-000022호
  • Rating IconRating Icon
제명:
소울워커 - 15세
이용등급:
15세이용가
등급분류일자:
2017-02-03
상호:
㈜스마일게이트 메가포트
등급분류번호:
제GC-CC-NP-170203-008호
제작,배급업신고번호:
제 2012-000022호
BBS List
월정화
2019.07.16. 16:05 (UTC+0)
0 27
귀여운스텔라에요
2019.07.16. 16:04 (UTC+0)
0 18
귀여운스텔라에요
2019.07.16. 16:00 (UTC+0)
0 15
검성아시나잇신
2019.07.16. 15:57 (UTC+0)
0 45
귀여운스텔라에요
2019.07.16. 15:57 (UTC+0)
0 24
Outsider
2019.07.16. 15:51 (UTC+0)
0 37
귀여운스텔라에요
2019.07.16. 15:49 (UTC+0)
0 46
검성아시나잇신
2019.07.16. 15:45 (UTC+0)
0 37
월정화
2019.07.16. 15:45 (UTC+0)
0 40
이영도
2019.07.16. 15:41 (UTC+0)
0 20
귀여운스텔라에요
2019.07.16. 15:34 (UTC+0)
0 46
이영도
2019.07.16. 15:34 (UTC+0)
0 60
이영도
2019.07.16. 15:27 (UTC+0)
0 54
검성아시나잇신
2019.07.16. 15:24 (UTC+0)
0 52
귀여운스텔라에요
2019.07.16. 15:24 (UTC+0)
0 49

#소울워커 #자유게시판

리아린 [마법의가을]

저렙 때는 장비 옵션 세세한 건 신경쓰지 말고

능력치가 너무 차이나지 않으면


적에게 얻는 경험치 +%


이게 가장 좋은 거 맞죠?

댓글을 입력해 주세요.


댓글을 입력해 주세요.
01000