Cover Image

OFFICIAL

  • Rating IconRating Icon
제명:
소울워커 - 12세
이용등급:
12세이용가
등급분류일자:
2017-01-13
상호:
㈜스마일게이트 메가포트
등급분류번호:
제GC-CC-NP-170113-008호
제작,배급업신고번호:
제 2012-000022호
  • Rating IconRating Icon
제명:
소울워커 - 15세
이용등급:
15세이용가
등급분류일자:
2017-02-03
상호:
㈜스마일게이트 메가포트
등급분류번호:
제GC-CC-NP-170203-008호
제작,배급업신고번호:
제 2012-000022호
BBS List
란타나
2019.08.18. 00:36 (UTC+0)
0 1
Reprobate
2019.08.18. 00:36 (UTC+0)
0 2
귀여운스텔라에요
2019.08.17. 19:49 (UTC+0)
0 49
귀여운스텔라에요
2019.08.17. 19:45 (UTC+0)
0 49
월정화
2019.08.17. 18:18 (UTC+0)
2 112
검샤샤
2019.08.17. 18:05 (UTC+0)
0 41
월정화
2019.08.17. 17:59 (UTC+0)
0 51
귀여운스텔라에요
2019.08.17. 17:37 (UTC+0)
0 72
Silviana
2019.08.17. 17:33 (UTC+0)
0 104
conted
2019.08.17. 17:22 (UTC+0)
0 109
귀여운스텔라에요
2019.08.17. 17:15 (UTC+0)
0 66
월정화
2019.08.17. 17:10 (UTC+0)
0 84
의사댕댕이
2019.08.17. 16:49 (UTC+0)
0 115
귀여운스텔라에요
2019.08.17. 16:45 (UTC+0)
0 49
핡스텔라쟝핡
2019.08.17. 16:43 (UTC+0)
0 67

#소울워커 #자유게시판

놀러왔습니다 [STOVE20551212]

던전 클리어하고 죽었을때..

던전 클리어 하고 죽으면 자동부활하게 해주세요오...


클리어했는데 느려지는 타이밍에 폭사하니까 부활 코인 써야하는것이네요..