Cover Image

OFFICIAL

  • Rating IconRating IconRating Icon
제명:
로스트아크
이용등급:
18세이용가
등급분류일자:
2019-01-03
상호:
㈜ 스마일게이트 RPG
등급분류번호:
CC-NP-190103-003
제작,배급업신고번호:
제 2014-000005 호
BBS List
thoma94
2019.08.15. 20:10 (UTC+0)
2 144
모에트
2019.08.14. 01:20 (UTC+0)
0 444
랑삥츄
2019.08.10. 14:35 (UTC+0)
0 249
STOVE84747870
2019.08.10. 07:55 (UTC+0)
0 249
리먁
2019.08.07. 04:52 (UTC+0)
0 169
L이지훈
2019.08.02. 03:16 (UTC+0)
0 212
킨서리
2019.07.27. 13:32 (UTC+0)
0 871
thoma94
2019.07.16. 05:42 (UTC+0)
1 611
thoma94
2019.07.12. 22:26 (UTC+0)
0 564
thoma94
2019.07.10. 10:14 (UTC+0)
0 320
STOVE108565851
2019.07.10. 08:36 (UTC+0)
0 207
학습유형_TR
2019.07.09. 04:25 (UTC+0)
0 1.1K
헤도네
2019.07.08. 06:28 (UTC+0)
0 948
STOVE20212253
2019.07.06. 04:18 (UTC+0)
0 321
STOVE90225952
2019.07.02. 09:49 (UTC+0)
0 381

#로스트아크 #마법사게시판

thoma94

[바드] 실마엘에서 바드 딜량 100만

안녕하세요


항상 실마엘하면서 딜량 60만~100만을 왔다갔다하는


노빠꾸 빠끄빠끄 전투바드 찐쓰입니다!


이번에는 실마엘전장에서 바드로 얼마나 딜을넣을수있는지 작업해봤어요!


즐겁게봐주세용


16명중 딜량1등 버서커 95만

          딜량2등 바드 92만

          딜량3등 블래 91만


영상이 싫으신분은 뒤로가기!


https://youtu.be/EjSboKQzL6g