Cover Image

OFFICIAL

  • Rating IconRating IconRating Icon
제명:
로스트아크
이용등급:
18세이용가
등급분류일자:
2019-01-03
상호:
㈜ 스마일게이트 RPG
등급분류번호:
CC-NP-190103-003
제작,배급업신고번호:
제 2014-000005 호
BBS List
반혜주
2019.10.09. 06:49 (UTC+0)
0 207
돌v콩
2019.10.08. 05:11 (UTC+0)
0 234
STOVE126601631
2019.10.07. 00:53 (UTC+0)
0 248
STOVE126166482
2019.09.25. 02:28 (UTC+0)
0 482
꿈별의남자
2019.09.21. 10:50 (UTC+0)
0 339
백화일련
2019.09.09. 12:18 (UTC+0)
0 635
멜발련
2019.09.09. 12:13 (UTC+0)
0 173
코고는햄찌
2019.09.01. 14:48 (UTC+0)
0 203
안하누
2019.09.01. 12:53 (UTC+0)
0 681
STOVE85786593
2019.08.28. 04:41 (UTC+0)
0 435
thoma94
2019.08.15. 20:10 (UTC+0)
2 653
아만바드말레
2019.08.14. 01:20 (UTC+0)
0 1.1K
랑삥츄
2019.08.10. 14:35 (UTC+0)
0 659
STOVE84747870
2019.08.10. 07:55 (UTC+0)
0 749
리먁
2019.08.07. 04:52 (UTC+0)
0 378

#로스트아크 #마법사게시판

thoma94

[바드] 실마엘에서 바드 딜량 100만

안녕하세요


항상 실마엘하면서 딜량 60만~100만을 왔다갔다하는


노빠꾸 빠끄빠끄 전투바드 찐쓰입니다!


이번에는 실마엘전장에서 바드로 얼마나 딜을넣을수있는지 작업해봤어요!


즐겁게봐주세용


16명중 딜량1등 버서커 95만

          딜량2등 바드 92만

          딜량3등 블래 91만


영상이 싫으신분은 뒤로가기!


https://youtu.be/EjSboKQzL6g