Cover Image

OFFICIAL

MOBILE턴제 RPG스마일게이트 메가포트
BBS List
卡卡小編
공지
2019.11.13. 10:31 (UTC+0)
0 3.6K
卡卡小編
공지
2019.11.13. 10:30 (UTC+0)
1 10K
卡卡小編
공지
2019.11.12. 13:08 (UTC+0)
0 1.3K
卡卡小編
공지
2019.11.12. 06:00 (UTC+0)
2 1.7K
卡卡小編
공지
2019.11.08. 10:00 (UTC+0)
6 3.2K
卡卡小編
공지
2019.11.08. 09:00 (UTC+0)
2 2.1K
卡卡小編
공지
2019.11.06. 13:01 (UTC+0)
2 2.6K
卡卡小編
공지
2019.11.06. 13:01 (UTC+0)
1 4.1K
卡卡小編
공지
2019.11.05. 06:25 (UTC+0)
2 3.2K
卡卡小編
공지
2019.10.31. 13:10 (UTC+0)
5 4.6K
卡卡小編
공지
2019.10.29. 07:35 (UTC+0)
4 5.4K
卡卡小編
공지
2018.10.12. 10:56 (UTC+0)
2 4.4K
鐵牛乄
2019.11.13. 18:36 (UTC+0)
0 24
BerotecN
2019.11.13. 10:43 (UTC+0)
0 134
卡卡小編
2019.11.13. 10:31 (UTC+0)
0 3.6K
卡卡小編
2019.11.13. 10:30 (UTC+0)
1 10K
STOVE129151554
2019.11.13. 07:02 (UTC+0)
2 302
卡卡小編
2019.11.07. 09:30 (UTC+0)
4 2.1K
最強的傳說
2019.11.12. 14:19 (UTC+0)
0 137
风过无痕
2019.11.12. 14:17 (UTC+0)
0 245
卡卡小編
2019.11.12. 13:08 (UTC+0)
0 1.3K
卡卡小編
2019.11.12. 06:00 (UTC+0)
2 1.7K
Davio
2019.11.12. 04:44 (UTC+0)
1 29
mjik
2019.11.11. 15:28 (UTC+0)
0 109
杜仲
2019.11.11. 15:21 (UTC+0)
0 41
卡卡小編
2019.11.08. 09:00 (UTC+0)
2 2.1K
MaizePrincess
2019.11.10. 08:46 (UTC+0)
1 120

#第七史詩 #遊戲建議

XDXDXDD [coffeechu1010]

是否該考慮調整光暗混普池機制

亞服玩家開服以來第一次發文請多指教~

看了最近剛開的日服評價可說是毀譽參半

普遍認為人權是光暗五星但爆幹難抽

首抽刷到直接上天堂 遊戲體驗落差極大

我也看了一些日本實況主為了那0.012%的機會從早重置到晚

耐性都快被磨光了


回想去年亞服/全球服剛開時幾乎沒什麼福利

但我們都沒有刷那麼辛苦

直接1-10單五星角 了不起1-4的三抽狗屎運再賽到一隻

現在光暗混入普池等於在增加首抽的痛苦

混池不是不行 能增加玩家獲得人權角的機會當然多多益善

但真心建議跟以前一樣至少先通過10-10

或帳號等級到一個程度後再把光暗混進普池


現在的首抽環境就是不健康的

大家都想直接刷光暗五星開局

刷不到就只能去買帳號

最後爽到的還是那些無良號販子

第七史詩想要營運20年就不要在開局就給新玩家設門檻!

댓글을 입력해 주세요.


댓글을 입력해 주세요.
01000