Cover Image

OFFICIAL

MOBILE턴제 RPG스마일게이트 메가포트
BBS List
卡卡小編
공지
2019.11.14. 06:57 (UTC+0)
0 4K
卡卡小編
공지
2019.11.13. 10:31 (UTC+0)
0 26.7K
卡卡小編
공지
2019.11.13. 10:30 (UTC+0)
1 18.3K
卡卡小編
공지
2019.11.12. 13:08 (UTC+0)
0 1.9K
卡卡小編
공지
2019.11.12. 06:00 (UTC+0)
3 1.9K
卡卡小編
공지
2019.11.08. 10:00 (UTC+0)
6 3.3K
卡卡小編
공지
2019.11.08. 09:00 (UTC+0)
2 2.2K
卡卡小編
공지
2019.11.06. 13:01 (UTC+0)
2 2.7K
卡卡小編
공지
2019.11.06. 13:01 (UTC+0)
1 4.2K
卡卡小編
공지
2019.11.05. 06:25 (UTC+0)
2 3.3K
卡卡小編
공지
2019.10.31. 13:10 (UTC+0)
5 4.6K
卡卡小編
공지
2019.10.29. 07:35 (UTC+0)
4 5.5K
卡卡小編
공지
2018.10.12. 10:56 (UTC+0)
2 4.4K
朱鹭原纱雪
2019.11.14. 07:14 (UTC+0)
0 127
卡卡小編
2019.11.14. 06:57 (UTC+0)
0 4K
特狼五号
2019.11.14. 03:59 (UTC+0)
0 128
EWuMYyJD
2019.11.14. 01:43 (UTC+0)
0 66
鐵牛乄
2019.11.13. 18:36 (UTC+0)
0 130
BerotecN
2019.11.13. 10:43 (UTC+0)
0 216
卡卡小編
2019.11.13. 10:31 (UTC+0)
0 26.7K
卡卡小編
2019.11.13. 10:30 (UTC+0)
1 18.3K
STOVE129151554
2019.11.13. 07:02 (UTC+0)
2 396
卡卡小編
2019.11.07. 09:30 (UTC+0)
4 2.1K
最強的傳說
2019.11.12. 14:19 (UTC+0)
0 170
风过无痕
2019.11.12. 14:17 (UTC+0)
0 277
卡卡小編
2019.11.12. 13:08 (UTC+0)
0 1.9K
卡卡小編
2019.11.12. 06:00 (UTC+0)
3 1.9K
Davio
2019.11.12. 04:44 (UTC+0)
1 33

#第七史詩 #攻略活動上傳區

丶蘭斯洛特灬 [Aroundight]

[報喪妖第11階段] 丶蘭斯洛特灬/亞洲伺服器

这里配置如下:

一速薇薇安(工具人用于加攻击和免疫buff)

二速维德瑞(一图清小怪用,要求攻击4000满暴击,爆伤260往上)

三速大将军(工具人用于二图破甲用,要求命中55,三技能+5)

四速梅喧(秒妖后用,攻击4000,85暴击,250爆伤,神器我带的埃里哈刀)

以上阵容可以稳定自动一分钟内全自动。