Cover Image

OFFICIAL

MOBILE턴제 RPG스마일게이트 메가포트
BBS List
卡卡小編
공지
2019.11.21. 10:02 (UTC+0)
4 1.4K
卡卡小編
공지
2019.11.21. 09:30 (UTC+0)
0 627
卡卡小編
공지
2019.11.21. 09:00 (UTC+0)
0 839
卡卡小編
공지
2019.11.21. 03:01 (UTC+0)
1 803
卡卡小編
공지
2019.11.20. 09:01 (UTC+0)
0 2.5K
卡卡小編
공지
2019.11.20. 09:01 (UTC+0)
1 2.2K
卡卡小編
공지
2019.11.20. 09:00 (UTC+0)
3 2.8K
卡卡小編
공지
2019.11.20. 09:00 (UTC+0)
2 9.4K
卡卡小編
공지
2019.11.19. 09:05 (UTC+0)
0 1K
卡卡小編
공지
2019.11.18. 07:05 (UTC+0)
2 2.2K
卡卡小編
공지
2019.11.13. 10:30 (UTC+0)
1 24.3K
卡卡小編
공지
2019.11.12. 06:00 (UTC+0)
4 3.4K
卡卡小編
공지
2019.11.08. 09:00 (UTC+0)
2 3.6K
卡卡小編
공지
2019.11.06. 13:01 (UTC+0)
2 3.3K
卡卡小編
공지
2019.11.06. 13:01 (UTC+0)
2 4.9K
卡卡小編
공지
2019.11.05. 06:25 (UTC+0)
2 3.5K
卡卡小編
공지
2019.10.31. 13:10 (UTC+0)
5 4.8K
卡卡小編
공지
2019.10.29. 07:35 (UTC+0)
4 5.7K
卡卡小編
공지
2018.10.12. 10:56 (UTC+0)
2 4.5K
黑色星期五
2019.11.21. 18:56 (UTC+0)
0 11
赤髪の提款姫
2019.11.21. 18:18 (UTC+0)
1 1
黑色星期五
2019.11.21. 12:56 (UTC+0)
0 16
q4vwre6hu5h
2019.11.21. 12:28 (UTC+0)
0 41
NaiHeBridge
2019.11.21. 11:06 (UTC+0)
0 34
bnjjtj8qmg
2019.11.21. 10:20 (UTC+0)
0 29
卡卡小編
2019.11.21. 10:02 (UTC+0)
4 1.4K
卡卡小編
2019.11.21. 09:30 (UTC+0)
0 627
卡卡小編
2019.11.21. 09:00 (UTC+0)
0 839
黑色星期五
2019.11.21. 08:53 (UTC+0)
0 23
卡卡小編
2019.11.21. 03:01 (UTC+0)
1 803
黑色星期五
2019.11.20. 18:38 (UTC+0)
1 39
非洲土著
2019.11.20. 17:01 (UTC+0)
0 16
Fatwolf
2019.11.20. 16:28 (UTC+0)
0 30
Yuzitu
2019.11.20. 10:40 (UTC+0)
0 94

#第七史詩 #官方公告

Official 卡卡小編

[官方公告] 英雄蘿菲尚未完成的動畫畫面相關事項道歉說明


大家好, 我們是第七史詩!


11月7日(週四) 更新時, 英雄蘿菲的動畫因做了變更而必須更換遊戲素材。


但我們卻沒有在事前告知給各位繼承者們,而將尚未完成的動畫套用到英雄身上,為此而帶給繼承者們困擾,我們真心地感到抱歉!


在這次的更新中我們預計將會更換素材,將更加精緻的動畫套用到英雄蘿菲身上。


但像是動態表現及光暗部分、配音修正等較細部的一些事項,可能會有遺漏,而呈現出尚未完成的動畫。


且因使用這樣較粗糙的蘿菲動畫,讓繼承者在選擇英雄上,對蘿菲的選擇度可能會降低,此次較匆忙的套用而讓各位繼承者們感到失望,我們感到相當抱歉。


繼承者們透過論壇將此寶貴的意見反映給我們,我們預計儘快在短時間內將最新的動畫套用到原本的動畫中。


日後,我們會努力不再讓此類問題再次發生,也會將變動事項事前告訴繼承者們,充分的傾聽繼承者們的意見,並針對修正部分做更加深思熟慮的檢討,且努力不將尚未準備好的素材放到更新中,會更加嚴謹的做好管理。


再次向各位喜愛第七史詩所有英雄及蘿菲的繼承者們說一聲真心的抱歉。


謝謝!


#官方公告


댓글을 입력해 주세요.


댓글을 입력해 주세요.
01000