Cover Image

OFFICIAL

MOBILE턴제 RPG스마일게이트 메가포트
BBS List
卡卡小編
공지
2019.11.14. 13:47 (UTC+0)
0 1.1K
卡卡小編
공지
2019.11.13. 10:30 (UTC+0)
1 21.1K
卡卡小編
공지
2019.11.12. 13:08 (UTC+0)
0 2.1K
卡卡小編
공지
2019.11.12. 06:00 (UTC+0)
3 2.2K
卡卡小編
공지
2019.11.08. 10:00 (UTC+0)
6 3.4K
卡卡小編
공지
2019.11.08. 09:00 (UTC+0)
2 2.4K
卡卡小編
공지
2019.11.06. 13:01 (UTC+0)
2 2.8K
卡卡小編
공지
2019.11.06. 13:01 (UTC+0)
1 4.3K
卡卡小編
공지
2019.11.05. 06:25 (UTC+0)
2 3.3K
卡卡小編
공지
2019.10.31. 13:10 (UTC+0)
5 4.7K
卡卡小編
공지
2019.10.29. 07:35 (UTC+0)
4 5.5K
卡卡小編
공지
2018.10.12. 10:56 (UTC+0)
2 4.5K
Bookboss
2019.11.15. 08:32 (UTC+0)
0 1
AaronPax
2019.11.15. 05:31 (UTC+0)
0 11
q4vwre6hu5h
2019.11.15. 02:39 (UTC+0)
0 65
銀玉
2019.11.14. 14:12 (UTC+0)
0 107
卡卡小編
2019.11.14. 13:47 (UTC+0)
0 1.1K
不知dao
2019.11.14. 13:24 (UTC+0)
0 12
树树树
2019.11.14. 13:07 (UTC+0)
0 67
囝囡
2019.11.14. 12:59 (UTC+0)
0 34
卡卡小編
2019.11.14. 11:08 (UTC+0)
0 3.1K
朱鹭原纱雪
2019.11.14. 07:14 (UTC+0)
0 202
卡卡小編
2019.11.14. 06:57 (UTC+0)
0 7K
特狼五号
2019.11.14. 03:59 (UTC+0)
0 194
EWuMYyJD
2019.11.14. 01:43 (UTC+0)
0 84
鐵牛乄
2019.11.13. 18:36 (UTC+0)
0 169
BerotecN
2019.11.13. 10:43 (UTC+0)
0 250

#第七史詩 #官方公告

Official 卡卡小編

[封鎖名單] 10/22(週二)不良行為帳號之封鎖說明


親愛的繼承者們好!
我是卡卡小編!


使用非法程式進行遊戲、濫用BUG,已違反遊戲營運政策。
因此針對這些帳號不良使用者進行了制裁。

詳細資訊請查看以下內容。

【不良行為帳號之封鎖說明】
1) 封鎖帳號數:1,118個
 - 在遊戲內做出不正當的遊戲行為:16個
 - 創建非正當性的帳號:1,102個
2) 封鎖時間:永久封鎖
* 名單請參考本公告下方所附的夾帶檔案。

使用各種手法竄改伺服器上遊戲財物所持有的數據,僅會改變其呈現的數值,
實際上在遊戲內並無法使用。

為了打造公平公正的遊戲環境,往後我們也會持續追蹤濫用非法程式來獲利的玩家,
並採取積極的手段來進行懲處。

謝謝。

#封鎖名單


첨부된 파일 1

댓글을 입력해 주세요.


댓글을 입력해 주세요.
01000