Cover Image

OFFICIAL

MOBILE턴제 RPG스마일게이트 메가포트
BBS List
卡卡小編
공지
2019.11.22. 09:00 (UTC+0)
0 135
卡卡小編
공지
2019.11.21. 10:02 (UTC+0)
4 1.9K
卡卡小編
공지
2019.11.21. 09:30 (UTC+0)
0 836
卡卡小編
공지
2019.11.21. 09:00 (UTC+0)
0 1K
卡卡小編
공지
2019.11.21. 03:01 (UTC+0)
1 878
卡卡小編
공지
2019.11.20. 09:01 (UTC+0)
0 2.5K
卡卡小編
공지
2019.11.20. 09:01 (UTC+0)
1 2.3K
卡卡小編
공지
2019.11.20. 09:00 (UTC+0)
3 2.9K
卡卡小編
공지
2019.11.20. 09:00 (UTC+0)
2 9.5K
卡卡小編
공지
2019.11.05. 06:25 (UTC+0)
2 3.5K
卡卡小編
공지
2019.10.29. 07:35 (UTC+0)
4 5.7K
卡卡小編
공지
2018.10.12. 10:56 (UTC+0)
2 4.5K
黑色星期五
2019.11.22. 10:51 (UTC+0)
0 0
卡卡小編
2019.11.22. 09:00 (UTC+0)
0 135
淡云轻雾
2019.11.22. 02:23 (UTC+0)
0 28
黑色星期五
2019.11.21. 18:56 (UTC+0)
0 39
赤髪の提款姫
2019.11.21. 18:18 (UTC+0)
1 6
黑色星期五
2019.11.21. 12:56 (UTC+0)
0 21
q4vwre6hu5h
2019.11.21. 12:28 (UTC+0)
0 74
NaiHeBridge
2019.11.21. 11:06 (UTC+0)
0 53
bnjjtj8qmg
2019.11.21. 10:20 (UTC+0)
0 48
卡卡小編
2019.11.21. 10:02 (UTC+0)
4 1.9K
卡卡小編
2019.11.21. 09:30 (UTC+0)
0 836
卡卡小編
2019.11.21. 09:00 (UTC+0)
0 1K
黑色星期五
2019.11.21. 08:53 (UTC+0)
0 29
卡卡小編
2019.11.21. 03:01 (UTC+0)
1 878
黑色星期五
2019.11.20. 18:38 (UTC+0)
1 42

#第七史詩 #活動

Official 卡卡小編

[已結束] 賽茲召喚機率UP


親愛的聖約繼承者們!

我是卡卡小編!


綽號是行走的凶器、狂戰士-寒氣屬性盜賊「賽茲將會與繼承者們見面!

現在就在召喚機率UP試著遇見他


■ 召喚機率UP活動相關說明

1) 期間:台灣時間10/17(週四) 維護作業結束後 ~ 10/24(週四) 10:59

2) 內容:5★英雄「賽茲」召喚機率增加


■ 保證召喚系統相關說明

1) 標示保證召喚的英雄在每次召喚時,保證召喚次數會扣除1次(最大120次)。

2) 若保證召喚次數全部扣除時,將會有100%的機率在下一次的召喚中獲得此英雄。

3) 若召喚到保證召喚英雄時,保證召喚的次數將被重置。


■ 召喚機率

英雄

神器

46.75%

53.25%

5★英雄(賽茲)

1%

5★神器

1.75%

4★英雄

4.5%

4★神器

6.5%

3★英雄

41.25%

3★神器

45%


※ 請務必注意以下事項!

- 只有在活動期間內,才會適用召喚機率UP。各位繼承者們可自由使用原本就有的聖約召喚或選擇進行當前的召喚機率UP活動。

- 召喚機率UP不會出現月光英雄。

- 5★英雄「賽茲」的登場機率增加為1%,且其他5★英雄不會登場。


英雄賽茲介紹


댓글을 입력해 주세요.


댓글을 입력해 주세요.
01000