Cover Image

OFFICIAL

MOBILE턴제 RPG스마일게이트 메가포트
BBS List
卡卡小編
공지
2019.10.16. 14:11 (UTC+0)
2 3K
卡卡小編
공지
2019.10.16. 11:45 (UTC+0)
2 2.9K
卡卡小編
공지
2019.10.16. 11:45 (UTC+0)
2 4.2K
卡卡小編
공지
2019.10.16. 11:45 (UTC+0)
0 2.8K
卡卡小編
공지
2019.10.16. 11:45 (UTC+0)
4 11.1K
卡卡小編
공지
2019.10.16. 06:00 (UTC+0)
2 4.2K
卡卡小編
공지
2019.10.15. 07:04 (UTC+0)
2 6.5K
卡卡小編
공지
2019.10.10. 03:00 (UTC+0)
4 4.9K
卡卡小編
공지
2019.10.09. 06:00 (UTC+0)
1 2.2K
卡卡小編
공지
2019.10.08. 08:30 (UTC+0)
2 5.2K
卡卡小編
공지
2019.10.04. 08:30 (UTC+0)
8 11.7K
卡卡小編
공지
2018.10.12. 10:56 (UTC+0)
2 4.1K
花上月
2019.10.16. 21:58 (UTC+0)
0 25
khalimsWill
2019.10.16. 15:19 (UTC+0)
0 33
我是杨过
2019.10.16. 14:43 (UTC+0)
2 33
卡卡小編
2019.10.16. 14:11 (UTC+0)
2 3K
卡卡小編
2019.10.16. 11:45 (UTC+0)
2 2.9K
卡卡小編
2019.10.16. 11:45 (UTC+0)
2 4.2K
卡卡小編
2019.10.16. 11:45 (UTC+0)
0 2.8K
卡卡小編
2019.10.16. 11:45 (UTC+0)
4 11.1K
KARAS001
2019.10.16. 10:32 (UTC+0)
0 101
卡卡小編
2019.10.16. 06:00 (UTC+0)
2 4.2K
黑色星期五
2019.10.15. 20:55 (UTC+0)
1 279
甄麒麟
2019.10.15. 08:59 (UTC+0)
0 147
賈圖神
2019.10.15. 07:40 (UTC+0)
0 103
卡卡小編
2019.10.15. 07:04 (UTC+0)
2 6.5K
卡卡小編
2019.10.15. 07:02 (UTC+0)
2 403

#第七史詩 #活動

Official 卡卡小編

[最新活動] 迎秋紀念-尋找亞卡大作戰Part. 2


親愛的聖約繼承者們! 

我是卡卡小編! 


尋找亞卡大作戰Part. 2來啦!

找出躲藏在楓葉下的亞卡並領取豐富的獎勵吧!


■ 迎秋紀念-尋找亞卡大作戰

1. 活動期間:台灣時間 10/10(週四) ~ 10/31(週四) 08:00 

2. 活動內容:


【每日任務&尋找亞卡 

找出躲藏在楓葉下的亞卡吧!

每次找到亞卡時都可以領取特別的禮物喔!【累積禮物】 

只要跟亞卡一起快樂的玩耍,亞卡就會送你感謝的小禮物喔!

累積尋找亞卡時所領取的禮物,每個禮物箱都會贈送不同的禮物!※ 請務必確認以下事項! 

-【每日任務】會按照各伺服器的重置時間進行重置。

-  活動期間內未使用完畢的楓葉與禮物箱將無法復原。

若「尋找亞卡」活動以非正常的方式關閉時,活動道具「楓葉」將無法復原。  


謝謝!


 #
最新活動


댓글을 입력해 주세요.


댓글을 입력해 주세요.
01000