Cover Image

OFFICIAL

MOBILE턴제 RPG스마일게이트 메가포트
BBS List
卡卡小編
공지
2019.10.23. 10:13 (UTC+0)
1 1.3K
卡卡小編
공지
2019.10.23. 10:13 (UTC+0)
2 1.5K
卡卡小編
공지
2019.10.23. 10:13 (UTC+0)
1 1.4K
卡卡小編
공지
2019.10.23. 10:13 (UTC+0)
1 6.2K
卡卡小編
공지
2019.10.23. 09:25 (UTC+0)
1 1.5K
卡卡小編
공지
2019.10.23. 05:10 (UTC+0)
2 1.8K
卡卡小編
공지
2019.10.22. 04:30 (UTC+0)
6 1K
卡卡小編
공지
2019.10.18. 09:50 (UTC+0)
1 4.1K
卡卡小編
공지
2019.10.18. 09:12 (UTC+0)
3 22.8K
卡卡小編
공지
2019.10.18. 08:30 (UTC+0)
1 1.4K
卡卡小編
공지
2019.10.16. 11:45 (UTC+0)
3 6.9K
卡卡小編
공지
2019.10.16. 11:45 (UTC+0)
1 6.6K
卡卡小編
공지
2019.10.16. 11:45 (UTC+0)
4 26.4K
卡卡小編
공지
2019.10.15. 07:04 (UTC+0)
2 7.2K
卡卡小編
공지
2019.10.10. 03:00 (UTC+0)
4 5.3K
卡卡小編
공지
2019.10.09. 06:00 (UTC+0)
1 2.3K
卡卡小編
공지
2018.10.12. 10:56 (UTC+0)
2 4.2K
卡卡小編
2019.10.23. 10:13 (UTC+0)
0 180
卡卡小編
2019.10.23. 10:13 (UTC+0)
1 1.3K
卡卡小編
2019.10.23. 10:13 (UTC+0)
2 1.5K
卡卡小編
2019.10.23. 10:13 (UTC+0)
1 1.4K
卡卡小編
2019.10.23. 10:13 (UTC+0)
1 6.2K
卡卡小編
2019.10.23. 09:25 (UTC+0)
1 1.5K
EhnHLLqi
2019.10.23. 08:55 (UTC+0)
0 90
綠茶錶
2019.10.23. 08:36 (UTC+0)
0 61
卡卡小編
2019.10.23. 05:10 (UTC+0)
2 1.8K
威廉默德
2019.10.23. 03:28 (UTC+0)
0 145
Bookboss
2019.10.23. 02:22 (UTC+0)
0 176
禮禮0211
2019.10.23. 01:03 (UTC+0)
0 107
里维斯仑诱
2019.10.22. 13:26 (UTC+0)
0 154
卡卡小編
2019.10.22. 04:30 (UTC+0)
6 1K
闻菱朋u静娴
2019.10.22. 04:09 (UTC+0)
0 176

#第七史詩 #活動

Official 卡卡小編

[已結束] 泰妮布里雅召喚機率UP


親愛的聖約繼承者們!

我是卡卡小編!


操控殘酷幻象的幻影之王!火焰屬性魔導士

泰妮布里雅將在召喚機率UP活動中與繼承者們見面了!


■ 召喚機率UP活動相關說明

1) 期間:台灣時間9/19(週四) 維護作業結束後 ~ 9/25(週三) 22:59

2) 內容:5★英雄「泰妮布里雅」召喚機率增加。


■ 保證召喚系統相關說明

1) 標示為保證召喚的英雄在每次召喚時,保證召喚次數會扣除1次(最大120次)。

2) 若保證召喚次數全部扣除時,將會有100%的機率在下一次的召喚中獲得此英雄。

3) 若召喚到保證召喚英雄時,保證召喚的次數將被重置。


■召喚機率

英雄

神器

46.75%

53.25%

5★英雄(泰妮布里雅)

1%

5★神器

1.75%

4★英雄

4.5%

4★神器

6.5%

3★英雄

41.25%

3★神器

45%


※ 請務必注意以下事項! 

- 只有在活動期間內,才會適用召喚機率UP。各位繼承者們可自由使用原本就有的聖約召喚或選擇進行當前的召喚機率UP活動。

- 召喚機率UP不會出現月光英雄。

- 5★英雄「泰妮布里雅」的登場機率增加為1%,且其他5★英雄不會登場。


■「泰妮布里雅」介紹
댓글을 입력해 주세요.


댓글을 입력해 주세요.
01000