Cover Image

OFFICIAL

MOBILE턴제 RPG스마일게이트 메가포트
BBS List
卡卡小編
공지
2019.10.18. 09:50 (UTC+0)
1 3.4K
卡卡小編
공지
2019.10.18. 09:12 (UTC+0)
3 19.5K
卡卡小編
공지
2019.10.18. 08:30 (UTC+0)
1 1.2K
卡卡小編
공지
2019.10.16. 11:45 (UTC+0)
3 6.5K
卡卡小編
공지
2019.10.16. 11:45 (UTC+0)
1 5.6K
卡卡小編
공지
2019.10.16. 11:45 (UTC+0)
4 25.3K
卡卡小編
공지
2019.10.15. 07:04 (UTC+0)
2 7.1K
卡卡小編
공지
2019.10.10. 03:00 (UTC+0)
4 5.2K
卡卡小編
공지
2019.10.09. 06:00 (UTC+0)
1 2.2K
卡卡小編
공지
2019.10.08. 08:30 (UTC+0)
2 5.4K
卡卡小編
공지
2018.10.12. 10:56 (UTC+0)
2 4.2K
tdh123
2019.10.21. 12:38 (UTC+0)
0 12
迟瑰歆c东蒽
2019.10.21. 10:04 (UTC+0)
0 31
淡云轻雾
2019.10.21. 03:57 (UTC+0)
0 111
mkLwme
2019.10.21. 01:19 (UTC+0)
0 109
mkLwme
2019.10.21. 00:24 (UTC+0)
0 63
花太郎
2019.10.20. 11:41 (UTC+0)
0 60
賈圖神
2019.10.20. 11:10 (UTC+0)
0 87
賈圖神
2019.10.20. 10:53 (UTC+0)
0 100
淡云轻雾
2019.10.20. 02:45 (UTC+0)
0 58
bundyrdjdrgp
2019.10.19. 06:02 (UTC+0)
0 149
试抽
2019.10.19. 05:53 (UTC+0)
1 180
白鍊
2019.10.18. 12:34 (UTC+0)
0 88
卡卡小編
2019.10.18. 09:50 (UTC+0)
1 3.4K
卡卡小編
2019.10.18. 09:50 (UTC+0)
0 2.7K
卡卡小編
2019.10.18. 09:12 (UTC+0)
3 19.5K

#第七史詩 #官方公告

Official 卡卡小編

[官方公告] 9/11(週三)AOS客戶端更新相關說明


各位親愛的聖約繼承者們好!
我是小編卡卡!


目前有部分安卓裝置在進行第七史詩時,會出現黑屏的現象,

為了解決此問題,可透過更新到最新版本(1.0.172)來進行排解。


在安卓裝置中無法進行第七史詩的部分繼承者們,

請到Google Play Store中更新到最新版本(1.0.172)。 


■9/11(週三)客戶端更新相關說明(AOS)

1. 更新日期:台灣時間 9/11(週三) 12:45

2. 更新內容:改善部分安卓裝置中會出現黑屏及閃退的現象。

* 各裝置在商店中顯示更新的時間可能會多少有些差異。 


若原本的裝置沒有出現問題,即使不進行該更新,也可以正常進行第七史詩。

請各位繼承者們參考一下。


造成您的不便敬請見諒,
我們會努力提供更好的遊戲環境。

謝謝!


#官方公告


댓글을 입력해 주세요.


댓글을 입력해 주세요.
01000