ประกาศเกี่ยวกับหีบเลือกหินแปลงชั้นสูงในร้านค้าคะแนน - กิจกรรมประดิษฐ์อุปกรณ์

Epic Seven

Epic Seven
  • 공식 커뮤니티
  • MOBILE
  • 턴제 RPG
  • 스마일게이트홀딩스

커뮤니티 게시판 글상세

ประกาศ

글상세

ประกาศ

ประกาศเกี่ยวกับหีบเลือกหินแปลงชั้นสูงในร้านค้าคะแนน - กิจกรรมประดิษฐ์อุปกรณ์สวัสดีค่ะ ผู้สืบทอด!

GM Tamarinne รายงานตัวค่ะ

 

ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางทีมงานจะดำเนินการเปลี่ยนหีบเลือกหินแปลงชั้นสูงที่สามารถแลกรับได้จากร้านค้าคะแนนของกิจกรรมประดิษฐ์อุปกรณ์ของฉัน! ค่ะ

 

ขณะนี้ ทางเราพบว่าผู้สืบทอดไม่สามารถเลือกหินแปลง [เซ็ตพิทักษ์] และ [เซ็ตน้ำเชี่ยว] จาก ‘หีบเลือกหินแปลงชั้นสูง’ ที่ได้รับจากร้านค้าคะแนนของกิจกรรมประดิษฐ์อุปกรณ์ของฉัน! ได้ค่ะ

ทางทีมงานได้ตรวจพบสาเหตุของปัญหาดังกล่าวแล้ว และจะดำเนินการเปลี่ยน ‘หีบเลือกหินแปลงชั้นสูง’ ให้เป็นหีบที่สามารถเลือกหินแปลง [เซ็ตพิทักษ์] และ [เซ็ตน้ำเชี่ยว] ได้แทนค่ะ

 

ทางเราต้องขออภัยผู้สืบทอดทุกท่านเป็นอย่างสูงสำหรับความสับสนและความไม่สะดวกที่ท่านได้รับ โดยท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ด้านล่างนี้ค่ะ

 

■  รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง ‘หีบเลือกหินแปลงชั้นสูง’ ในกิจกรรมประดิษฐ์อุปกรณ์ของฉัน! - ร้านค้าคะแนน

1. กำหนดการ : วันที่ 18/05 (พฤหัสฯ) เวลา 08:00 น. เป็นต้นไป

2. รายละเอียด : เปลี่ยน ‘หีบเลือกหินแปลงชั้นสูง’ ในกิจกรรมประดิษฐ์อุปกรณ์ของฉัน! - ร้านค้าคะแนน

ก่อน

ไม่สามารถเลือกหินแปลง [เซ็ตพิทักษ์] และ [เซ็ตน้ำเชี่ยว] ได้

หลัง

สามารถเลือกหินแปลง [เซ็ตพิทักษ์] และ [เซ็ตน้ำเชี่ยว] ได้

※ การเปลี่ยนแปลง ‘หีบเลือกหินแปลงชั้นสูง’ อาจต้องใช้เวลาก่อนจะปรับใช้งานจริงเสร็จสิ้น

※ รายการไอเทมใน ‘หีบเลือกหินแปลงชั้นสูง’ เดิมจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่จะเพิ่มให้สามารถเลือกหินแปลง [เซ็ตพิทักษ์] และ [เซ็ตน้ำเชี่ยว] ได้ค่ะ

 

■ รายละเอียดการขอ ‘หีบเลือกหินแปลงชั้นสูง’ จากกิจกรรมประดิษฐ์อุปกรณ์ของฉัน! - ร้านค้าคะแนน

สำหรับผู้สืบทอดที่ประสงค์จะขอเปลี่ยน ‘หีบเลือกหินแปลงชั้นสูง’ ที่ได้รับก่อนการเปลี่ยนแปลงเป็นไอเทมที่สามารถเลือก [เซ็ตพิทักษ์] และ [เซ็ตน้ำเชี่ยว] ได้ ขอความกรุณาท่านติดต่อ [ศูนย์บริการลูกค้า Epic Seven] และทางเราจะดำเนินการเรียกคืนหีบเลือกหินแปลงชั้นสูงเดิม และส่ง ‘หีบเลือกหินแปลงชั้นสูง’ ที่เปลี่ยนแปลงใหม่ให้แทนค่ะ


 

ขออภัยในความไม่สะดวกที่ทุกท่านได้รับอีกครั้ง และทางเราจะพยายามอย่างเต็มที่ในการมอบบริการที่ดียิ่งขึ้นค่ะ

 

ขอบคุณค่ะ댓글 0
알림이 해제되었습니다.

ประกาศ의 글

목록
작성 시간 2023.05.23
image
+1

“ฉันคือดาบ..." [เพิ่มข้อมูลวันที่ 23/05 (อังคาร)]

2023.05.23
2023.05.24 11:42 (UTC+0)
작성 시간 2023.05.23
image

23/05 (อังคาร) ประกาศรายชื่อผู้เล่นที่ถูกแบน

2023.05.23
2023.06.15 05:44 (UTC+0)
작성 시간 2023.05.17
image
+1

ประกาศเกี่ยวกับหีบเลือกหินแปลงชั้นสูงในร้านค้าคะแนน - กิจกรรมประดิษฐ์อุปกรณ์

2023.05.17
2023.06.08 00:53 (UTC+0)
작성 시간 2023.05.17
image
+1

17/05 (พุธ) ปัญหาที่ตรวจพบในขณะนี้ [แก้ไขเสร็จสิ้นบางส่วน ณ วันที่ 25/05]

2023.05.17
2023.08.09 09:01 (UTC+0)
작성 시간 2023.05.16
image
+1

16/05 (อังคาร) ประกาศรายชื่อผู้เล่นที่ถูกแบน

2023.05.16
2023.05.24 05:44 (UTC+0)