【Epic Seven x Tensura】เตรียมพบฮีโร่คนใหม่เร็วๆ นี้!
Epic Seven
  • 공식 커뮤니티
  • MOBILE
  • 턴제 RPG
  • 스마일게이트홀딩스

커뮤니티 게시판 글상세

มุมเบาๆ กับ GM Clarissa

글상세

มุมเบาๆ กับ GM Clarissa

【Epic Seven x Tensura】เตรียมพบฮีโร่คนใหม่เร็วๆ นี้!

สวัสดีค่ะ ผู้สืบทอด!

GM Clarissa เองค่ะ ( •̀ ω •́ )


Epic Seven x Tensura

 

ฮีโร่คนใหม่ถัดจากริมุรุ, มิลิม และชูนะปรากฏตัว!                                

พบกันเร็วๆ นี้!

 

#พรีวิว #บนYouTube

วันที่ 10/05 (พุธ) เวลา 17:00 น.

 

#EpicSeven #ThatTimeIGotReincarnatedasaSlime #คอลลาบอเรชัน

댓글 0
알림이 해제되었습니다.

มุมเบาๆ กับ GM Clarissa의 글

목록
작성 시간 2023.05.31
image
+2

พรีวิวอัปเดตล่วงหน้ากับ GM Clarissa! – ฟังก์ชันตั้งค่าความเร็วการต่อสู้

2023.05.31
2023.05.31 08:00
작성 시간 2023.05.04
image

การกลับมาของการคอลลาบอเรชันระหว่าง Epic Seven x Tensura

2023.05.04
2023.05.04 03:00
작성 시간 2023.05.03
image

【Epic Seven x Tensura】เตรียมพบฮีโร่คนใหม่เร็วๆ นี้!

2023.05.03
2023.05.03 09:00
작성 시간 2023.04.26
image

[D-8] การกลับมาของการคอลลาบอเรชันระหว่าง Epic Seven x Tensura

2023.04.26
2023.04.26 10:30
작성 시간 2023.04.24
image
+4

「ไปรษณีย์ด่วนพิเศษจากเมรุริน!」 - ตอนการ์ดโปรไฟล์ & บทส่งท้าย : อัปเดตพรีวิว [1]

2023.04.24
2023.04.24 09:00