ประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการให้บริการเกมบนมือถือ
Epic Seven
  • 공식 커뮤니티
  • MOBILE
  • 턴제 RPG
  • 스마일게이트홀딩스

커뮤니티 게시판 글상세

สารจากผู้พัฒนา

글상세

สารจากผู้พัฒนา

ประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการให้บริการเกมบนมือถือ


สวัสดีค่ะ ผู้สืบทอด!

พวกเรา Smilegate Megaport ค่ะ

 

เนื่องจากการควบรวมบริษัท Smilegate Megaport เข้าเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท Smilegate Holdings ทางเราจึงขอแจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการเนื่องจากการเปลี่ยนชื่อบริษัทค่ะ

 

■ สาเหตุ

- เปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทในเงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการและนโยบายต่างๆ เนื่องจากการบริษัท Smilegate Megaport เข้าเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท Smilegate Holdings 

 

■ รายการที่มีการเปลี่ยนแปลง

- เงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการ SMILEGATE MEGAPORT INC

- นโยบายการให้บริการสำหรับผู้ใช้งาน Epic Seven

- นโยบายสนับสนุน Smilegate Fan UGC

- นโยบายสนับสนุน Epic Seven UGC

ัจจุบัน

หลังเปลี่ยน

Smilegate Megaport

Smilegate Holdings

 

■ วันที่มีผลบังคับใช้

   - การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 29/12/2565 เป็นต้นไป

 

■ สอบถาม

- หากท่านมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการ ท่านสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ผ่านศูนย์บริการลูกค้า 1:1 ค่ะ

- หากไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการข้างต้น ท่านสามารถยื่นคำร้องเพื่อ [ยกเลิกการเป็นสมาชิก] ได้ค่ะ และในกรณีที่ไม่มีการแสดงเจตนาหรือถ้อยคำที่แสดงถึงการปฏิเสธเงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการภายในวันที่มีผลบังคับใช้ จะถือว่าท่านยอมรับในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการดังกล่าวค่ะ

 

 

ขอบคุณค่ะ


댓글 0
알림이 해제되었습니다.

สารจากผู้พัฒนา의 글

목록
작성 시간 2023.01.18
image
+1

[สารจากผู้พัฒนา] แจ้งข้อมูลการปรับบาลานซ์ฮีโร่ผู้แสวงหาความตาย เรย์

2023.01.18
2023.01.18 10:30
작성 시간 2022.12.09
image
+1

[สารจากผู้พัฒนา] แจ้งข้อมูลการปรับบาลานซ์วันที่ 22/12 (พฤหัสฯ)

2022.12.09
2022.12.09 09:00
작성 시간 2022.12.06
image
+1

ประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการให้บริการเกมบนมือถือ

2022.12.06
2022.12.06 08:01
작성 시간 2022.11.09
image
+13

[สารจากผู้พัฒนา] อินโฟกราฟิกเวิลด์อารีน่าซีซั่น Conquest (แก้ไข)

2022.11.09
2022.11.09 10:30
작성 시간 2022.10.26
image
+1

[สารจากผู้พัฒนา] แจ้งรายละเอียดเซ็ตอุปกรณ์ใหม่ & การปรับปรุงอื่นๆ

2022.10.26
2022.10.26 09:00