Epic Seven

OFFICIALMOBILE턴제 RPG스마일게이트 메가포트

ประกาศ

ประกาศเลื่อนการเปิดกิจกรรมการผจญภัยของผู้สืบทอดมือใหม่สวัสดีค่ะ ผู้สืบทอด!

GM Tamarinne รายงานตัวค่ะ

 

เรามีความเสียใจที่ต้องแจ้งให้ทราบว่ากิจกรรมการผจญภัยของผู้สืบทอดมือใหม่ซึ่งเดิมมีกำหนดการเปิดในวันที่ 24/11 (พฤหัสฯ) ได้ถูกเลื่อนออกไปชั่วคราวค่ะ

 

เราต้องขออภัยเป็นอย่างสูงแก่ทุกท่านที่รอคอยกิจกรรมในครั้งนี้ และจะแจ้งให้ทุกท่านทราบอีกครั้งเมื่อได้รับการยืนยันถึงกำหนดการในการเปิดกิจกรรมการผจญภัยของผู้สืบทอดมือใหม่ค่ะ

 

สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ด้านล่างค่ะ

 

■ ประกาศเลื่อนการเปิดกิจกรรมการผจญภัยของผู้สืบทอดมือใหม่

1) กำหนดการ 

- ก่อนเปลี่ยน : วันที่ 24/11 (พฤหัสฯ) หลังปิดปรับปรุง

- หลังเปลี่ยน : จะแจ้งให้ทราบผ่านประกาศแยกต่างหากเมื่อได้รับการยืนยัน

2) รายละเอียด เลื่อนเปิดกิจกรรม [การผจญภัยของผู้สืบทอดมือใหม่]

3) สาเหตุ : แก้ไขปัญหาที่ตรวจพบระหว่างการเตรียมกิจกรรม

 

พวกเราต้องขออภัยเป็นอย่างสูงสำหรับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น

เราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อสร้างบรรยากาศการเล่นเกมที่เสถียรภาพมากขึ้นในอนาคตค่ะ 

 

 

ขอบคุณค่ะ댓글 0

    ประกาศ의 글