Epic Seven

OFFICIALMOBILE턴제 RPG스마일게이트 메가포트

กิจกรรม

อัญเชิญลิมิเต็ด! อัตราการดร็อป ae-WINTER & The Armament UP!สวัสดีค่ะ ผู้สืบทอด!

GM Clarissa มีข่าวสารกิจกรรมมาแจ้งให้ทราบค่ะ

 

พบกับ ‘ae-WINTER’ ฮีโร่นักฆ่าธาตุไฟที่สามารถปกป้องตัวเองได้ด้วยสกิลติดตัวและขัดขวางศัตรูด้วยดีบัฟมึนงง พร้อมทั้งแสดงฝีมือในการต่อสู้ระยะกลาง-ยาวได้ดีด้วยสกิล Black Out ที่สะสมดาเมจเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่ใช้ และอาร์ติแฟ็คเฉพาะคลาสนักฆ่า ‘The Armamen’ ที่จะเพิ่มโอกาสคริติคอลของผู้ใช้สกิลและมอบบาเรียเป็นสัดส่วนตามเลเวลเมื่อใช้สกิลที่ไม่ใช่การโจมตีได้ในกิจกรรมอัญเชิญลิมิเต็ด! อัตราการดร็อป UP!

 

■ รายละเอียดกิจกรรมอัตราการดร็อป UP!

1) ระยะเวลากิจกรรม : วันที่ 24/11 (พฤหัสฯ) หลังปิดปรับปรุง – 08/12 (พฤหัสฯ) เวลา 09:59 น.

2) รายละเอียด : เพิ่มอัตราการดร็อปฮีโร่ลิมิเต็ด Epic Seven x aespa 5 ‘ae-WINTER’ และอาร์ติแฟ็คลิมิเต็ด 5 ‘The Armament’

 

■ ระบบการันตีผลลัพธ์การดร็อป

1) ตัวนับจำนวนครั้งการอัญเชิญการันตีผลลัพธ์จะลดลง 1 ครั้งทุกครั้งที่คุณอัญเชิญ (สูงสุด 120 ครั้ง)

2) เมื่อตัวนับเหลือ 0 คุณจะได้รับฮีโร่ที่การันตี 100% ในการอัญเชิญครั้งถัดไป

3) หากอัญเชิญฮีโร่ที่การันตีผลลัพธ์ออกมาได้ ตัวนับจะถูกรีเซ็ต

 

■ หน่วยเงินอัญเชิญ

- ที่คั่น ae, ที่คั่นพันธสัญญา

- ในกรณีที่มีที่คั่น ae ระบบจะใช้ที่คั่น ae ในการอัญเชิญพันธสัญญาก่อนใช้ที่คั่นพันธสัญญา (ใช้ที่คั่น 1 ชิ้นต่อการอัญเชิญ 1 ครั้ง)

※ สามารถรับที่คั่น ae ได้ผ่านกิจกรรม Web Event ต่างๆ เช่น กิจกรรมเช็คอินพิเศษ

 

■ อัตราการดร็อป

ฮีโร่

อาร์ติแฟ็ค

46.75%

53.25%

ฮีโร่ 5

ae-WINTER

1%

อาร์ติแฟ็ค 5

The Armament

1.05%

อาร์ติแฟ็ค 5

0.7%

ฮีโร่ 4

4.5%

อาร์ติแฟ็ค 4

6.5%

ฮีโร่ 3

41.25%

อาร์ติแฟ็ค 3

45%

※ สามารถตรวจสอบรายละเอียดอัตราการดร็อปในเกมได้ที่ [อัญเชิญ > อัญเชิญลิมิเต็ด! อัตราการดร็อป UP ae-WINTER & The Armament]

 

※ สำคัญมาก!

-  การเพิ่มอัตราการดร็อปจะจำกัดเฉพาะในช่วงเวลากิจกรรมเท่านั้น ผู้สืบทอดทุกท่านจะสามารถอัญเชิญพันธสัญญาและอัญเชิญอัตราการดร็อป UP ได้ตามใจ

- ในการอัญเชิญอัตราการดร็อป UP จะไม่พบฮีโร่แสงจันทร์

- เพิ่มอัตราการดร็อปฮีโร่ 5 ae-WINTER เป็น 1% และจะไม่สามารถอัญเชิญฮีโร่ 5 คนอื่นๆ ได้

- สามารถอัญเชิญฮีโร่ 5 ae-WINTER และอาร์ติแฟ็ค 5 The Armament ได้จากอัญเชิญลิมิเต็ดเท่านั้น และจะไม่ถูกเพิ่มเข้าไปในอัญเชิญพันธสัญญาหลังจากจบกิจกรรม

- ฮีโร่และอาร์ติแฟ็คลิมิเต็ดนี้อาจอัญเชิญได้อีกในอนาคตในรูปแบบเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน

 

■ แนะนำฮีโร่ ae-WINTER
■ แนะนำอาร์ติแฟ็ค The Armament

 


ขอบคุณค่ะ댓글 0

    กิจกรรม의 글