Epic Seven

OFFICIALMOBILE턴제 RPG스마일게이트 메가포트

ประกาศ

16/11 (พุธ) ประกาศแจ้งอัปเดตแอปพลิเคชัน [iOS]สวัสดีค่ะ ผู้สืบทอด!

GM Tamarinne มีข่าวสารมาแจ้งให้ทราบค่ะ


Epic Seven จะดำเนินการอัปเดตแอปพลิเคชันในวันที่ 16/11 (พุธ) เพื่อเพิ่มความเสถียรของเซิร์ฟเวอร์ค่ะ
 

กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่างนี้ค่ะ■ การอัปเดตแอปพลิเคชันวันที่ 16/11 (พุธ)

1. กำหนดการ : วันที่ 16/11 (พุธ) เวลา 13:00 น.

2. ระบบปฏิบัติการเป้าหมาย : iOS

3. รายละเอียด : อัปเดตแอปพลิเคชันเพื่อเพิ่มความเสถียรของเซิร์ฟเวอร์ (เวอร์ชัน 1.0.583) 
※ โปรดทราบ

- สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเวอร์ชันล่าสุดได้ในแอปสโตร์ของท่าน

- เวลาแจ้งการอัปเดตแอปพลิเคชันอาจแตกต่างกันไปตามอุปกรณ์ของท่าน※ หากการอัปเดตไม่ปรากฎในแอปสโตร์ของท่าน กรุณาทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 

[iOS]

1. ค้นหา [Epic Seven] ใน App Store และดาวน์โหลดเวอร์ชันล่าสุด

2. หากแอปพลิเคชันไม่แสดงการอัปเดต กรุณารีสตาร์ทอุปกรณ์ของท่านและตรวจสอบอีกครั้ง

- ขั้นตอนและชื่อเมนูอาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับอุปกรณ์และเวอร์ชันระบบปฏิบัติการของท่านทางเราจะพยายามอย่างเต็มที่ในการมอบบริการที่ดียิ่งขึ้นให้กับทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะ댓글 0

    ประกาศ의 글

    STOVE 추천 컨텐츠