Epic Seven

OFFICIALMOBILE턴제 RPG스마일게이트 메가포트

ประกาศ

ประกาศแจ้งปัญหาการส่งมอบของรางวัลจากร้านแลกเปลี่ยนคะแนนสวัสดีค่ะ ผู้สืบทอด!

GM Tamarinne รายงานตัวค่ะ

 

เราได้รับการยืนยันว่าในวันที่ 11/11 (ศุกร์) เวลา 10:00 น. – 15:45 น. ที่ผ่านมา ได้เกิดปัญหาของรางวัลจากร้านแลกเปลี่ยนคะแนนไม่ถูกส่งไปยังกล่องจดหมายของผู้สืบทอดค่ะ

 

ทางเราต้องขออภัยทุกท่านเป็นอย่างสูงเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นค่ะ

 

สำหรับผู้สืบทอดที่ไม่ได้รับของรางวัลจากร้านแลกเปลี่ยนคะแนนในช่วงเวลาที่ระบุไว้ข้างต้น ท่านสามารถรับของรางวัลเคลียร์ภารกิจได้ผ่านทางกล่องจดหมายในวันที่ 14/11 (จันทร์) เวลา 18:00 น. ค่ะ

 

สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ด้านล่างค่ะ

 

 รายละเอียดปัญหาเกี่ยวกับของรางวัลจากร้านแลกเปลี่ยนคะแนน

1) ระยะเวลาขัดข้อง : วันที่ 11/11 (ศุกร์) เวลา 10:00 น. – 12:45 น.

2) ปัญหา : เมื่อกดที่ปุ่ม [รับรางวัล] ใน [รางวัลเคลียร์ภารกิจ] บนหน้าเพจกิจกรรมรวบรวมร้านแลกเปลี่ยนคะแนนแล้ว มีข้อความ Error -800002 หรือ 1000 ปรากฎและไม่ได้รับของรางวัล

※ คะแนนที่ใช้ในการลงทะเบียนรับของรางวัลถูกส่งมอบตามปกติ

3) กำหนดการส่งมอบของรางวัล วันที่ 14/11 (จันทร์) เวลา 18:00 น. – 21/11 (จันทร์) เวลา 17:59 น.

4) การส่งมอบของรางวัล : เมื่อล็อกอินเข้าเกมภายในระยะเวลาที่กำหนด ท่านจะสามารถรับของรางวัลเคลียร์ภารกิจที่ยังไม่ได้รับได้ผ่านทางกล่องจดหมายค่ะ

 

 

ในกรณีที่ท่านไม่ได้รับของรางวัล กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า Epic Seven 1:1 โดยเราจะทำการตรวจสอบอย่างละเอียดและตอบกลับท่านอย่างเร็วที่สุดค่ะ

 

เราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อมอบบริการที่มีสเถียรภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคตค่ะ

 

 

ขอบคุณค่ะ댓글 0

    ประกาศ의 글

    STOVE 추천 컨텐츠