Epic Seven

OFFICIALMOBILE턴제 RPG스마일게이트 메가포트

กิจกรรมที่สิ้นสุดลงแล้ว

[STOVE] กิจกรรมลอยกระทง 2022 [70]สวัสดีค่ะ ผู้สืบทอด!

GM Clarissa มีกิจกรรมดีๆ มาฝากทุกท่านค่ะ!

 

🎤วันเพ็ญเดือนสิบสอง น้ำก็นองเต็มตลิ่ง ♪

พระจันทร์กำลังค่อยๆ เต็มดวงแล้วค่ะ!

ว่ากันว่าชาวนาธาลอนเชื่อกันว่า หากปล่อยโคมลอยอธิษฐานในคืนวันเพ็ญ คำขอจะกลายเป็นจริงค่ะ!

และในเทศกาลลอยกระทงปีนี้ นาธาลอนก็ได้จัดกิจกรรมปล่อยโคมลอยเช่นกันค่ะ (*^▽^*)

แต่ว่า... โคมของใครจะลอยได้สูงสุดกันนะ?

 

■ กิจกรรมลอยกระทง 2022

1) ระยะเวลากิจกรรม : วันที่ 04/11 (ศุกร์) – 10/11 (พฤหัสฯ) เวลา 21:59 น.

2) เป้าหมาย : ผู้สืบทอดทุกท่านใน Epic Seven

3) รายละเอียด :

- อาดีน, แทยู, ฮวายอง และเคนได้ร่วมปล่อยโคมลอยอธิษฐานขอพรในงานลอยกระทงของนาธาลอนปีนี้ค่ะ

- ร่วมสนุกกับกิจกรรมด้วยการทายว่าโคมที่ลอยอยู่สูงที่สุดคือโคมของใคร!

- โพสต์ชื่อฮีโร่พร้อมกรอกชื่อเล่นและเซิร์ฟเวอร์ตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้

แบบฟอร์ม

ชื่อเล่นในเกม / เซิร์ฟเวอร์ / ชื่อฮีโร่

ตัวอย่าง

GM Clarissa / เอเชีย / อาดีน

 

4. ของรางวัล 5. กำหนดการมอบรางวัล : วันที่ 17/11 (พฤหัสฯ)

 

※ โปรดทราบ!

- กิจกรรมนี้ดำเนินภายใต้ [ข้อบังคับกิจกรรม] ของ Epic Seven

- ท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น (1 ครั้งต่อบัญชี)

- กรุณากรอกข้อมูลของท่านตามแบบฟอร์มที่กำหนดอย่างถูกต้องครบถ้วน

- ในกรณีที่ท่านกรอกข้อมูลบัญชีไม่ถูกต้องหรือเปลี่ยนชื่อเล่น และทางทีมงานไม่สามารถตรวจสอบบัญชีของท่านได้ ท่านอาจถูกตัดสิทธิ์จากการรับรางวัล

- หากมีการเปลี่ยนชื่อเล่นหลังเข้าร่วมกิจกรรม กรุณาแก้ไขชื่อเล่นในคอมเมนต์ของท่านก่อนกิจกรรมสิ้นสุดค่ะ

 

ปีนี้ทุกท่านไปลอยกระทงกับใครคะ?

ลอยกระทงเสร็จแล้ว ก็อย่าลืมแวะมาสนุกด้วยกันใน Epic Seven นะคะ!

 

 

ขอบคุณค่ะ  

 

댓글 70

 • images
  2022.11.04 09:48 (UTC+0)

  MuiX / Global / เคน

 • images
  2022.11.05 02:51 (UTC+0)

  soularter04/ เอเชีย /เคน

 • images
  2022.11.05 04:28 (UTC+0)

  RobberChef / เอเชีย / เคน

 • images
  2022.11.05 07:51 (UTC+0)

  4uto/เอเชีย/เคน

 • images
  2022.11.05 12:26 (UTC+0)

  Artheria/โกลบอล/เคน

 • images
  2022.11.05 17:49 (UTC+0)

  MeawNon / korea / เคน

 • images
  2022.11.05 17:49 (UTC+0)

  SteveCog / เอเชีย / ฮวายอง

 • images
  2022.11.05 18:30 (UTC+0)

  Aclair / GB / ฮวายอง

 • images
  2022.11.05 20:42 (UTC+0)

  AsPiRinn / ยุโรป / เคน

 • images
  2022.11.05 23:23 (UTC+0)

  Erilich / Global / เคน

 • images
  2022.11.06 01:47 (UTC+0)

  sjdevil / europe / ken

 • images
  2022.11.06 01:47 (UTC+0)

  WKTXXVIII/ Global / ฮวายอง

 • images
  2022.11.06 02:09 (UTC+0)

  kimihito / Europe / Ken

 • images
  2022.11.06 03:54 (UTC+0)

  RhythmP / global / อาดีน

 • images
  2022.11.06 04:16 (UTC+0)

  Snarc / Global / เคน

 • images
  2022.11.06 04:30 (UTC+0)

  YUKIAKI / เอเชีย / เคน

กิจกรรมที่สิ้นสุดลงแล้ว의 글

STOVE 추천 컨텐츠