Epic Seven

OFFICIALMOBILE턴제 RPG스마일게이트 메가포트

ประกาศ

ประกาศแจ้งการปรับปรุงแพ็กเกจแรงค์อัพ 1


สวัสดีค่ะ ผู้สืบทอด!

GM Tamarinne รายงานตัวค่ะ~

 

วันนี้ GM Tamarinne มีข่าวสารเกี่ยวกับการปรับปรุงแพ็กเกจแรงค์อัพ 1 มาแจ้งให้ทราบค่ะ

กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ

 

การปรับปรุงแพ็กเกจแรงค์อัพ 1

แพ็กเกจแรงค์อัพ 1 คือแพ็กเกจที่ท่านสามารถซื้อได้เมื่อบัญชีของท่านไม่เกินแรงค์ 40 ค่ะ

ท่านสามารถซื้อแพ็กเกจปัจจุบันได้ภายในระยะเวลาที่ระบุด้านล่างนี้เท่านั้น และแพ็กเกจแรงค์อัพ 1 ฉบับปรับปรุงจะมาพบกับทุกท่านในเร็วๆ นี้ค่ะ

 

1. ระยะเวลายุติจำหน่ายแพ็กเกจแรงค์อัพ 1 เดิม : วันที่ 10/11 (พฤหัสฯ) เวลา 09:59 น.

2. แพ็กเกจที่ยุติการจำหน่าย : แพ็กเกจแรงค์อัพ 1

  


หลังสิ้นสุดระยะเวลาจำหน่ายแพ็กเกจข้างต้นแล้ว ท่านจะไม่สามารถซื้อแพ็กเกจดังกล่าวได้อีกต่อไป ดังนั้น หากท่านต้องการซื้อแพ็กเกจดังกล่าว กรุณาดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดค่ะ

 

สำหรับรายละเอียดแพ็กเกจแรงค์อัพ 1 เวอร์ชันปรับปรุงนั้น ทางเราจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งผ่านประกาศอัปเดตค่ะ โปรดรอติดตามชมด้วยนะคะ

 

ขอบคุณค่ะ


댓글 0

    ประกาศ의 글

    STOVE 추천 컨텐츠