หลังจาก download patch ไม่สามารถเข้าเกมได้
Epic Seven
  • 공식 커뮤니티
  • MOBILE
  • 턴제 RPG
  • 스마일게이트홀딩스

커뮤니티 게시판 글상세

แจ้งบั๊ก

글상세

แจ้งบั๊ก

หลังจาก download patch ไม่สามารถเข้าเกมได้

ค้างอยู่ที่ STOVE_INTIALIZE ลอง delete app and restart device แล้วก็ยังไม่ได้

댓글 0
알림이 해제되었습니다.

แจ้งบั๊ก의 글

목록
작성 시간 2022.10.14
image

สกิลของ Moon Bunny Dominiel ทำงานผิดปกติ [2]

2022.10.14
2022.10.14 11:29
작성 시간 2022.10.13

รางวัลวันสถาปนาวันที่ 15 หาย [1]

2022.10.13
2022.10.13 08:04
작성 시간 2022.09.29
image

หลังจาก download patch ไม่สามารถเข้าเกมได้

2022.09.29
2022.09.29 14:38
작성 시간 2022.09.09
image

ไม่สามารถผ่าเควสได้ [1]

2022.09.09
2022.09.09 09:28
작성 시간 2022.09.08
image

เปิดแมพ 1-s4 ไม่ได้ [3]

2022.09.08
2022.09.08 06:54