[สารจากผู้พัฒนา] แจ้งรายละเอียดการเนิร์ฟฮีโร่ 5★ ฮวายองในวันที่ 27/10
Epic Seven
  • 공식 커뮤니티
  • MOBILE
  • 턴제 RPG
  • 스마일게이트홀딩스

커뮤니티 게시판 글상세

สารจากผู้พัฒนา

글상세

สารจากผู้พัฒนา

[สารจากผู้พัฒนา] แจ้งรายละเอียดการเนิร์ฟฮีโร่ 5★ ฮวายองในวันที่ 27/10 [3]


 

สวัสดีครับ ผู้สืบทอด!

พวกเราทีมผู้พัฒนา Epic Seven ครับ

 

     ในวันนี้ ทางเราจะมาแจ้งข้อมูลการเนิร์ฟสกิลของฮีโร่พันธสัญญา 5★ ฮวายองซึ่งจะดำเนินในการอัปเดตวันที่ 27 ตุลาคมให้ทราบล่วงหน้าครับ สำหรับรายละเอียดการปรับบาลานซ์ของฮีโร่คนอื่นๆ นั้น ทางเราจะแจ้งให้ทราบผ่านประกาศอีกครั้งก่อนการอัปเดต 2 สัปดาห์ครับ

 

     ก่อนอื่น ทางเราต้องขออภัยเป็นอย่างสูงในการเนิร์ฟบาลานซ์ฮีโร่ซึ่งส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อการเล่นเกมครับ ทางเราขอโอกาสแจ้งเหตุผลในการตัดสินใจเนิร์ฟฮีโร่ให้ทุกท่านทราบโดยละเอียดครับ

 

     ในการปรับบาลานซ์ของ Epic Seven นั้น ทางเรามุ่งเน้นการเพิ่มความสามารถของฮีโร่ให้สูงขึ้นเพื่อรักษาคุณค่าของฮีโร่ที่ผู้สืบทอดของเราได้พัฒนาไปแล้วให้ได้มากที่สุด โดยเน้นการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมผ่านการปรับบาลานซ์เป็นระยะๆ ครับ อย่างไรก็ดี หลังจากทางเราพยายามปรับปรุงในหลายๆ ด้านแล้ว แต่ก็ยังไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ในปัจจุบันที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักในเชิงกว้างจากฮีโร่พันธสัญญา 5★ ฮวายองได้ครับ

     โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฮีโร่สายพลังโจมตีได้ถูกลดบทบาทในคอนเทนต์ PvP ลงอย่างมากเนื่องจากฮีโร่พันธสัญญา 5★  ฮวายอง โดยปัญหาในจุดนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการรักษาสมดุลที่เหมาะสมและการสร้างบรรยากาศการเล่น PvP ที่หลากหลายในอนาคตอีกด้วยครับ ทางเราได้พยายามหาวิธีต่างๆ ในการลดผลกระทบของเมต้าทางอ้อม แต่ในที่สุดทางเราตระหนักว่าต้องแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ และได้ตัดสินใจที่จะแก้ไขปัญหานี้ด้วยการเนิร์ฟฮีโร่พันธสัญญา 5★ ฮวายองครับ

     ทางเราต้องขออภัยเป็นอย่างสูงอีกครั้ง และขอแจ้งรายละเอียดการเนิร์ฟฮีโร่และเป้าหมายในการเนิร์ฟให้ทราบครับ

 

※ โอกาสเกิดเอฟเฟกต์และจำนวนเทิร์นที่แสดงในประกาศนี้จะอิงจากระดับการเสริมพลังสกิลสูงสุด

※ สกิลที่ไม่มีประกาศเปลี่ยนแปลงคูลดาวน์จะมีคูลดาวน์ตามเดิม

※ คำอธิบายสกิลและค่าต่างๆ ที่แจ้งในประกาศนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงในการอัปเดตจริง

 

ลูกเตะเหนือเสียง (ก่อน)

ลูกเตะเหนือเสียง (หลัง)

โจมตีศัตรูด้วยลูกเตะและเพิ่มความพร้อมรบของผู้ใช้สกิล 15% เมื่อผู้ใช้สกิลมีบัฟจะทำ

ดาเมจเพิ่มเติมเป็นสัดส่วนตามพลังโจมตีของผู้ใช้สกิล โดยไม่สนว่าโจมตีโดนหรือไม่

โจมตีศัตรูด้วยลูกเตะ เมื่อโจมตีโดน หากผู้ใช้

สกิลมีบัฟจะทำดาเมจเพิ่มเติมเป็นสัดส่วนตาม

พลังโจมตีของผู้ใช้สกิล

 

เพิ่มดาเมจ

 

ลดดาเมจเพิ่มเติม

เหยี่ยวแห่งท้องทุ่ง (ก่อน)

เหยี่ยวแห่งท้องทุ่ง (หลัง)

เพิ่มพลังโจมตี 50% เมื่อโจมตีจะไม่ติดคริติคอล

ลดดาเมจที่ได้รับจากการโจมตีคริติคอล 30% 

เมื่อได้รับเอฟเฟกต์ลดดาเมจมากกว่า 1 ชุด จะทำงานเฉพาะเอฟเฟกต์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเท่านั้น เมื่อเริ่มการต่อสู้และเมื่อจบเทิร์นจะมอบ

บาเรียให้แก่ผู้ใช้สกิลนาน 1 เทิร์น พลังของบาเรียจะเพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนตามพลังโจมตีของผู้ใช้สกิล

เพิ่มพลังโจมตี 30% เมื่อโจมตีจะไม่ติดคริติคอล

ลดดาเมจที่ได้รับจากการโจมตีคริติคอล 30% 

เมื่อได้รับเอฟเฟกต์ลดดาเมจมากกว่า 1 ชุด จะทำงานเฉพาะเอฟเฟกต์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเท่านั้น เมื่อเริ่มการต่อสู้และเมื่อจบเทิร์นจะมอบ

บาเรียให้แก่ผู้ใช้สกิลนาน 1 เทิร์น พลังของบาเรียจะเพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนตามพลังโจมตีของผู้ใช้สกิล

เพลิงกาฬศักดินา (ก่อน)

เพลิงกาฬศักดินา (หลัง)

โจมตีศัตรูด้วยวิชาลับและมอบภูมิคุ้มกันให้แก่ผู้ใช้สกิลนาน 2 เทิร์น เจาะทะลวงพลังป้องกันของเป้าหมาย เมื่อพลังชีวิตสูงสุดของศัตรูสูงกว่าพลังชีวิตสูงสุดของผู้ใช้สกิล จะทำดาเมจเพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนตามส่วนต่างของพลังชีวิต โดยสามารถเพิ่มได้สูงสุดถึง 100%

โจมตีศัตรูด้วยวิชาลับและมอบภูมิคุ้มกันให้แก่ผู้ใช้สกิลนาน 2 เทิร์น เมื่อพลังชีวิตสูงสุดของศัตรูสูงกว่าพลังชีวิตสูงสุดของผู้ใช้สกิล จะเจาะทะลวงพลังป้องกันเป็นสัดส่วนตามส่วนต่างของพลังชีวิต โดยสามารถเจาะทะลวงพลังป้องกันได้สูงสุดถึง 100%

 

เพิ่มดาเมจ

 

เพิ่มค่าส่วนต่างของพลังชีวิตสูงสุดขั้นต่ำ

 

เพิ่มคูลดาวน์ 1 เทิร์น

เพลิงกาฬศักดินา (ปลุกพลัง) (ก่อน)

เพลิงกาฬศักดินา (ปลุกพลัง) (หลัง)

ลบล้างดีบัฟทั้งหมดของผู้ใช้สกิลและโจมตีศัตรูด้วยวิชาลับ ก่อนจะมอบภูมิคุ้มกันให้แก่ผู้ใช้สกิล

นาน 2 เทิร์น เจาะทะลวงพลังป้องกันของเป้าหมาย เมื่อพลังชีวิตสูงสุดของศัตรูสูงกว่าพลังชีวิตสูงสุดของผู้ใช้สกิล จะทำดาเมจเพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนตามส่วนต่างของพลังชีวิต โดยสามารถเพิ่มได้สูงสุดถึง 100%

ลบล้างดีบัฟทั้งหมดของผู้ใช้สกิลและโจมตีศัตรูด้วยวิชาลับ ก่อนจะมอบภูมิคุ้มกันให้แก่ผู้ใช้สกิล

นาน 2 เทิร์น เมื่อพลังชีวิตสูงสุดของศัตรูสูงกว่าพลังชีวิตสูงสุดของผู้ใช้สกิล จะเจาะทะลวงพลังป้องกันเป็นสัดส่วนตามส่วนต่างของพลังชีวิต 

โดยสามารถเจาะทะลวงพลังป้องกันได้สูงสุดถึง 100%

 

เพิ่มดาเมจ

 

เพิ่มค่าส่วนต่างของพลังชีวิตสูงสุดขั้นต่ำ

 

เพิ่มคูลดาวน์ 1 เทิร์น

 

     จุดประสงค์ของการปรับบาลานซ์ครั้งนี้คือ การรักษาความสามารถพิเศษของฮวายองในการรับมือกับฮีโร่ที่มีพลังชีวิตสูงไว้ และปรับลดความสามารถในการทำดาเมจที่สูงจนเกินไป พร้อมทั้งปรับการหมุนเวียนสกิลที่เร็วเกินไปจนรับมือยากให้อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับฮีโร่คนอื่นๆ ด้วยครับ

     1. เนื่องจากดาเมจเพิ่มเติมของสกิลลูกเตะเหนือเสียงมีความแรงสูงและได้ส่งผลกระทบต่อบทบาทของฮีโร่สายโจมตีที่มีพลังชีวิตสูงสุดต่ำ, ฮีโร่สายหลบหลีก หรือฮีโร่ที่มีสกิลลดดาเมจอย่างมากครับ เพื่อแก้ไขปัญหาในส่วนนี้ ทางเราได้ปรับให้ดาเมจเพิ่มเติมทำงานเมื่อโจมตีโดน พร้อมทั้งปรับลดดาเมจเพิ่มเติมครับ โดยทางเราจะปรับเพิ่มดาเมจพื้นฐานขึ้นเล็กน้อยเป็นการทดแทนครับ เมื่อโจมตีโดน ฮวายองจะสามารถทำดาเมจได้ในอัตราที่เหมาะสมครับ

     2. สำหรับสกิลเพลิงกาฬศักดินานั้น ทางเราจะปรับให้เจาะทะลวงพลังป้องกันเป็นสัดส่วนตามส่วนต่างของพลังชีวิตสูงสุดแทน และเพิ่มค่าส่วนต่างของพลังชีวิตในการเจาะทะลวงพลังป้องกัน 100% ครับ ฮวายองจะยังคงทำดาเมจรุนแรงต่อฮีโร่ที่มีพลังชีวิตสูงสุดสูงได้ดังเดิม แต่ดาเมจต่อฮีโร่ที่มีพลังชีวิตไม่ต่างกันมากนักจะลดลงครับ

     3. เพื่อแก้ไขปัญหาการหมุนเวียนสกิลเร็วเกินไปนั้น ทางเราได้นำเอฟเฟกต์เพิ่มความพร้อมรบของสกิลลูกเตะเหนือเสียงออก พร้อมทั้งเพิ่มคูลดาวน์ของสกิลเพลิงกาฬศักดินา 1 เทิร์นครับ

      ทางเราหวังว่าการปรับบาลานซ์ครั้งนี้จะทำให้ผู้สืบทอดของเราสามารถใช้ฮีโร่ในคอนเทนต์ PvP ได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งเพิ่มตัวเลือกฮีโร่ในการจัดทีมรับมือกับฮีโร่พันธสัญญา 5★ ฮวายองด้วยครับ

 

 

[แจ้งการเปลี่ยนแปลงนโยบายรีคอลล์ล่วงหน้าในกรณีการเนิร์ฟฮีโร่พันธสัญญา]

 

     ทางเราได้ปรับปรุงให้ท่านสามารถเลือกฮีโร่พันธสัญญา 5★ อื่นที่เปิดตัวในเกมแล้วนับจากวันเริ่มต้นการรีคอลล์ได้ในกรณีที่ดำเนินการรีคอลล์ฮีโร่พันธสัญญา 5★ เนื่องจากฮีโร่ถูกเนิร์ฟครับ โดยนโยบายการรีคอลล์ใหม่นี้จะเริ่มใช้ตั้งแต่การรีคอลล์ฮีโร่พันธสัญญา 5 ฮวายองเป็นต้นไปครับ

     ทั้งนี้ ท่านจะไม่สามารถเลือกฮีโร่ลิมิเต็ด, ฮีโร่คอลลาบอเรชัน หรือฮีโร่ที่ไม่ปรากฏตัวในการอัญเชิญได้ (เซโน,ยูนา, เซริลา เป็นต้น) และท่านจะไม่สามารถรับเหรียญพันธสัญญาในกรณีที่ได้รับฮีโร่พันธสัญญา 5 ซ้ำผ่านการรีคอลล์ได้ครับ

     นอกจากนี้ เมื่อดำเนินการรีคอลล์ฮีโร่พันธสัญญา 5 ฮวายอง ทางเราจะมอบวัตถุดิบประทับความทรงจำฮีโร่พันธสัญญา 5★ ใหม่ ‘แผ่นหินมานา (ชื่อชั่วคราว)’ ให้ตามระดับการประทับความทรงจำครับ แผ่นหินมานา (ชื่อชั่วคราว) จะไม่สามารถใช้ประทับความทรงจำฮีโร่แสงจันทร์, ฮีโร่ลิมิเต็ด หรือฮีโร่คอลลาบอเรชันได้ครับ

 

     การรีคอลล์ฮวายองจะดำเนินตั้งแต่หลังสิ้นสุดการปิดปรับปรุงในวันที่ 27 ตุลาคม จนถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน เวลา 09:59 น. และจะสามารถรีคอลล์ฮวายองที่อยู่ในคลังฮีโร่ก่อนการปิดปรับปรุงวันที่ 27 ตุลาคมได้เท่านั้น หากฮวายองอยู่ในที่เก็บชั่วคราว ขอความกรุณาท่านย้ายฮีโร่มายังคลังฮีโร่ก่อนการปิดปรับปรุงครับ นอกจากนี้ ท่านจะสามารถรีคอลล์ฮีโร่คนเดียวกันในระหว่างระยะเวลารีคอลล์ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้นครับ สำหรับกำหนดการและรายละเอียดวิธีการรีคอลล์นั้น ทางเราจะแจ้งให้ทราบผ่านประกาศข้อมูลอัปเดตวันที่ 27/10 ครับ

     ในกรณีที่ท่านต้องการฮีโร่ที่ใช้ประทับความทรงจำคืนแทน ขอความกรุณาท่านติดต่อศูนย์บริการลูกค้า Epic Seven ผ่านการสอบถาม 1:1 ภายในเดือนพฤศจิกายนหลังจากดำเนินการรีคอลล์และยังมีแผ่นหินมานา (ชื่อชั่วคราว) อยู่ครับ ทางศูนย์บริการลูกค้าจะตรวจสอบข้อมูลล็อกของท่านและมอบฮวายองที่ใช้ประทับความทรงจำไปคืนแทนแผ่นหินมานา (ชื่อชั่วคราว) ครับ ทั้งนี้ ท่านจะไม่สามารถรีคอลล์ฮวายองที่ได้รับผ่านวิธีนี้ได้ครับ

     และเช่นเดียวกัน หากท่านอยากได้แผ่นหินลึกลับคืนแทนแผ่นหินมานา (ชื่อชั่วคราว) ท่านก็สามารถติดต่อศูนย์บริการลูกค้า Epic Seven ผ่านการสอบถาม 1:1 ได้ภายในเดือนพฤศจิกายนหลังจากดำเนินการรีคอลล์และยังมีแผ่นหินมานา (ชื่อชั่วคราว) อยู่ได้ครับ ทางทีมงานจะตรวจสอบข้อมูลล็อกของท่านและสลับแผ่นหินมานา (ชื่อชั่วคราว) เป็นแผ่นหินลึกลับที่ใช้ประทับความทรงจำไปให้ครับ

 

     ข้อมูลเกี่ยวกับการเนิร์ฟฮีโร่ฮีโร่พันธสัญญา 5 ฮวายองในการอัปเดตวันที่ 27 ตุลาคมก็มีเพียงเท่านี้ครับ ทางเราจะคอยตรวจสอบบาลานซ์อย่างระมัดระวังและละเอียดถี่ถ้วนยิ่งขึ้นเพื่อสร้างสมดุลที่มีเสถียรภาพและสร้างบรรยากาศการเล่นเกมที่ท่านสามารถใช้งานฮีโร่ได้อย่างหลากหลายครับ

      ทางเราจะพยายามอย่างเต็มที่ในการพัฒนาเกมให้ดียิ่งขึ้นเพื่อเป็น Epic Seven ที่ผู้สืบทอดพึงพอใจครับขอบคุณครับ댓글 3
알림이 해제되었습니다.

How did you nerf HWAYONG?, it has a huge impact!!!
- It is like YULHA that was designed to fight HWAYONG being nerf too.
- AF: Uberius's Tooth will also disappear.
- A. Ravi that is already masterful will get buffs, no more Nuke Damage.
If you really need to nerf HWAYONG, you must recall YULHA and AF: Uberius's Tooth, because a lot of players use Bottle of Knowledge.

รีคอลยังไงหรอครับ ผมพึ่งกดแลกมาจากตั๋ว5ดาว

กว่าจะทำของตามคนอื่นได้ ต้องรีคอลทิ้งสะงั้น ของที่ทำมาก็หาตัวใช้ยากอีกนอกจากอิเซไฟ .... ตามเมต้าไม่ทันก็งี้ละ

สารจากผู้พัฒนา의 글

목록
작성 시간 2022.10.26
image
+1

[สารจากผู้พัฒนา] แจ้งรายละเอียดเซ็ตอุปกรณ์ใหม่ & การปรับปรุงอื่นๆ

2022.10.26
2022.10.26 09:00
작성 시간 2022.10.14
image
+1

[สารจากผู้พัฒนา] แจ้งข้อมูลการปรับบาลานซ์วันที่ 27/10 (พฤหัสฯ)

2022.10.14
2022.10.14 09:00
작성 시간 2022.09.30
image
+1

[สารจากผู้พัฒนา] แจ้งรายละเอียดการเนิร์ฟฮีโร่ 5★ ฮวายองในวันที่ 27/10 [3]

2022.09.30
2022.09.30 09:00
작성 시간 2022.09.16
image
+1

[สารจากผู้พัฒนา] แจ้งข้อมูลการปรับบาลานซ์วันที่ 29/09 (พฤหัสฯ)

2022.09.16
2022.09.16 09:00
작성 시간 2022.08.31
image
+1

[สารจากผู้พัฒนา] แจ้งข้อมูลการปรับบาลานซ์ฮีโร่เอ็ดเวิร์ด เอลริค [1]

2022.08.31
2022.08.31 03:00