Epic Seven

OFFICIALMOBILE턴제 RPG스마일게이트 메가포트

ประกาศ

"มีเพียงเจตจำนงแห่งดวงดาวเท่านั้น..." ✨

สวัสดีค่ะ ผู้สืบทอด!

 

"มีเพียงเจตจำนงแห่งดวงดาวเท่านั้น ที่จะช่วยเราให้พ้นภัย"

เชิญพบกับเจ้าของเงาผู้นี้ได้ในการเปิดตัววันที่ 28/09 (พุธ) เวลา 17:00 น. ค่ะ!


댓글 0

    ประกาศ의 글

    STOVE 추천 컨텐츠