Epic Seven

OFFICIALMOBILE턴제 RPG스마일게이트 메가포트

วอลเปเปอร์

วอลเปเปอร์โทรศัพท์มือถือริซ่า ฮอว์คอาย

สวัสดีค่ะ ผู้สืบทอด!

GM Clarissa เองค่ะ

 

 

"ถ้าจำเป็นต้องสู้... ฉันขอเลือกใช้ปืนค่ะ"

 

ฮีโร่ลิมิเต็ดเฉพาะการคอลลาบอเรชั่น Epic Seven xแขนกล คนแปรธาตุ BROTHERHOOD!

 

พบกับริซ่า ฮอว์คอายในรูปแบบวอลเปเปอร์โทรศัพท์มือถือได้แล้วค่ะ!

 

[ความละเอียด]

- 1440 X 2560

- 1440 x 2880

- 1440 x 3200


댓글 0

    วอลเปเปอร์의 글

    STOVE 추천 컨텐츠