Epic Seven

OFFICIALMOBILE턴제 RPG스마일게이트 메가포트

ประกาศผู้ชนะกิจกรรมต่างๆ

[ประกาศรายชื่อผู้โชคดี] กิจกรรมการแข่งกำจัดเครื่องจักรกลฯ


สวัสดีค่ะ ผู้สืบทอด!

GM Tamarinne รายงานตัวค่ะ!

 

วันนี้เราจะมาประกาศรายชื่อผู้โชคดีทั้ง 100 ท่านที่จะได้รับรางวัลจากกิจกรรมพิเศษประจำเดือนกรกฎาคม กิจกรรมการแข่งกำจัดเครื่องจักรกลใน <กิจกรรมการพักร้อนสุดโกลาหล> ค่ะ!

 

■ การแข่งกำจัดเครื่องจักรกลใน <กิจกรรมการพักร้อนสุดโกลาหล>

- ระยะเวลากิจกรรม : วันที่ 30/06 (พฤหัสฯ) เวลา 10:00 น. – 28/07 (พฤหัสฯ) เวลา 06:59 น.

- รายละเอียด : เข้าร่วมกิจกรรม Web Event พิเศษเดือนกรกฎาคม! <การพักร้อนสุดโกลาหล> ภายในเกม แล้วถ่ายภาพสกรีนช็อตจำนวนเครื่องจักรกลที่กำจัดทั้งหมดและคอมเมนต์ใต้โพสต์ดังกล่าว

- ของรางวัล

   

 


■  ผู้โชคดีจากกิจกรรมการแข่งกำจัดเครื่องจักรกลใน <กิจกรรมการพักร้อนสุดโกลาหล> (100 ท่าน)

เซิร์ฟเวอร์

ชื่อเล่น

เซิร์ฟเวอร์

ชื่อเล่น

เซิร์ฟเวอร์

ชื่อเล่น

เซิร์ฟเวอร์

ชื่อเล่น

ญี่ปุ่น

×*

ยุโรป

Marshall****

เกาหลี

닉칸*

เอเชีย

亦杯抹茶**

เกาหลี

5분만더***

เอเชีย

MenZK***

เกาหลี

도그**

เอเชีย

**

เกาหลี

AiS**

เอเชีย

MoCh**

โกลบอล

島村**

ยุโรป

*

โกลบอล

Alris***

ญี่ปุ่น

nob**

เกาหลี

*

เกาหลี

우영**

เอเชีย

AntoniaV****

โกลบอล

PHamst***

เกาหลี

디아M**

เกาหลี

우추*

เกาหลี

Dep**

เกาหลี

PRISM9***

เกาหลี

라르크**

เอเชีย

月光流浪***

โกลบอล

elRum***

เอเชีย

purev***

เกาหลี

레이무하***

เกาหลี

웰씨**

โกลบอล

Ematoma****

โกลบอล

RedMysto****

เอเชีย

嶺上**

โกลบอล

유노**

โกลบอล

Epic***

เอเชีย

Reika***

เกาหลี

롱지*

เอเชีย

我老**

เอเชีย

epic7#3w****

ยุโรป

Rokuden****

เอเชีย

慕容九**

เกาหลี

*

เกาหลี

epic7#a5****

โกลบอล

SaxonB***

ญี่ปุ่น

猫の缶**

เกาหลี

집빌**

เกาหลี

epic7#f8****

ยุโรป

Sokiso***

เอเชีย

貓小*

เอเชีย

**

โกลบอล

epic7#q7****

ยุโรป

Take**

เกาหลี

방배고**

โกลบอล

請支援**

เกาหลี

EpicSw***

เกาหลี

Trac***

เกาหลี

백경*

เกาหลี

캡틴**

โกลบอล

FavelaSn****

โกลบอล

Twoei***

เกาหลี

백은*

เกาหลี

테네브리**

โกลบอล

Gabrie***

เกาหลี

Windy***

เกาหลี

*

เอเชีย

菠蘿**

โกลบอล

Haagen***

เอเชีย

y5gau6***

เกาหลี

뿡뿡*

เกาหลี

평행선**

เอเชีย

JeanLo***

เอเชีย

Zac**

เอเชีย

小紅帽**

โกลบอล

*

เอเชีย

jian***

ญี่ปุ่น

イリア**

เกาหลี

송부*

เกาหลี

필리스테이***

เอเชีย

kcYxO***

ญี่ปุ่น

ぱや**

เอเชีย

睡到上**

เกาหลี

행구*

โกลบอล

Kp**

เอเชีย

空想**

เอเชีย

帥的**

เอเชีย

*

เกาหลี

lArs***

โกลบอล

근육**

เกาหลี

시네*

เกาหลี

화난콩**

เอเชีย

LieG***

เอเชีย

**

เกาหลี

아기초**

เอเชีย

輝夜**

โกลบอล

littlefr****

เกาหลี

*

เกาหลี

아서**

เอเชีย

黑糖珍珠***

เอเชีย

Magicbo***

โกลบอลl

們都**

เกาหลี

*

เกาหลี

힙합전사***

 

※ เพื่อรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อเล่นบางส่วนจะไม่ถูกเปิดเผย

※ รางวัลเข้าร่วมและรางวัลแจ็คพอตกิจกรรมการแข่งกำจัดเครื่องจักรกลใน <กิจกรรมการพักร้อนสุดโกลาหล> จะถูกส่งไปยังกล่องจดหมายของท่านในวันที่ 05/08 (ศุกร์) เวลา 16:00 น. ค่ะ (ระยะเวลาเก็บ 7 วัน)

 

ขอขอบคุณผู้สืบทอดทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้เป็นอย่างสูง

ทางเราจะพยายามอย่างเต็มที่ในการมอบความสุขแก่ทุกท่านผ่านกิจกรรมที่หลากหลายยิ่งขึ้นในอนาคตค่ะ

 

ขอบคุณค่ะ댓글 0

    ประกาศผู้ชนะกิจกรรมต่างๆ의 글

    STOVE 추천 컨텐츠