Epic Seven

OFFICIALMOBILE턴제 RPG스마일게이트 메가포트

ประกาศ

ประกาศแจ้งกำหนดการสิ้นสุดอารีน่าซีซั่น Conquest


สวัสดีค่ะ ผู้สืบทอด!

GM Tamarinne รายงานตัวค่ะ

 

ข่าวสารที่จะนำมาแจ้งในวันนี้ก็คือกำหนดการสิ้นสุดอารีน่าซีซั่น Conquest ค่ะ

สำหรับผู้สืบทอดที่วางแผนจะซื้ออุปกรณ์อารีน่าซีซั่น Conquest อย่าลืมตรวจสอบรายละเอียดด้านล่างนี้อย่างละเอียดนะคะ!

 

■ กำหนดการสิ้นสุดอารีน่าซีซั่น Conquest

- กำหนดการสิ้นสุดอารีน่าซีซั่น Conquest และดำเนินซีซั่น Triumph มีรายละเอียดดังนี้ค่ะ

รายการ

กำหนดการ

สิ้นสุดอารีน่า

ซีซั่น Conquest

เกาหลี/เอเชีย/ญี่ปุ่น

วันที่ 21/08 (อาทิตย์) เวลา 20:00 น

ยุโรป

วันที่ 22/08 (จันทร์) เวลา 05:00 น.

โกลบอล

วันที่ 22/08 (จันทร์) เวลา 12:00 น.

เริ่มอารีน่า

พรีซีซั่น

เกาหลี/เอเชีย/ญี่ปุ่น

วันที่ 22/08 (จันทร์) เวลา 01:00 น. –

จนกว่าจะมีการประกาศครั้งถัดไป

ยุโรป

วันที่ 22/08 (จันทร์) เวลา 10:00 น. –

จนกว่าจะมีการประกาศครั้งถัดไป

โกลบอล

วันที่ 22/08 (จันทร์) เวลา 17:00 น. –

จนกว่าจะมีการประกาศครั้งถัดไป

เปิดอารีน่า

ซีซั่น Triumph

จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

※ ทางเราจะแจ้งกำหนดการสิ้นสุดพรีซีซั่นและการเปิดซีซั่น Triumph ให้ทราบอีกครั้งในภายหลัง

 

■ การมอบกรอบรางวัลอารีน่าซีซั่น Conquest 

- จะแจ้งรายละเอียดกรอบรางวัลและกำหนดการมอบรางวัลให้ทราบอีกครั้งในภายหลัง

 

■ การแลกเปลี่ยนตรารุ่งโรจน์ของอารีน่าซีซั่น Conquest 

- เมื่ออารีน่าซีซั่น Triumph เริ่มขึ้น ตรารุ่งโรจน์ที่ได้รับระหว่างซีซั่น Conquest และยังไม่ถูกใช้จะถูกเปลี่ยนเป็นคะแนนการพิชิตโดยอัตโนมัติ

- อัตราการแลกเปลี่ยนคือ 5:1 (ตรารุ่งโรจน์:คะแนนการพิชิต)

 

※ สำคัญมาก!

- ในระหว่างช่วงพรีซีซั่นจะไม่สามารถรับตรารุ่งโรจน์, ตราแห่งการก้าวข้าม และคะแนนซีซั่นได้

- จะแจ้งกำหนดการสิ้นสุดพรีซีซั่นและการเปิดซีซั่น Triumph ให้ทราบอีกครั้งในภายหลัง

- สามารถซื้อแผ่นหินลึกลับของอารีน่าซีซั่น Conquest  ได้จนกว่าพรีซีซั่นจะสิ้นสุด

- หลังจากอารีน่าซีซั่น Triumph เริ่มขึ้นแล้ว จะสามารถซื้ออุปกรณ์อารีน่าซีซั่น Conquest ได้โดยใช้คะแนนการพิชิตเท่านั้น

- หลังจากอารีน่าซีซั่น Triumph เริ่มขึ้น ราคาอุปกรณ์อารีน่าซีซั่น Conquest จะมีการเปลี่ยนแปลง

- อุปกรณ์อารีน่าซีซั่น Conquest ที่ซื้อไปแล้วในช่วงซีซั่น Conquest จะไม่สามารถซื้อซ้ำได้ในภายหลัง

 

※ รายการอุปกรณ์อารีน่าซีซั่น Conquest

- หอกพิชิตของผู้ทำลายล้าง

- เกราะพิชิตของผู้ทำลายล้าง

- หมวกพิชิตของผู้ทำลายล้าง

- บูทพิชิตของผู้ทำลายล้าง

- สร้อยคอพิชิตของผู้ทำลายล้าง

- เหรียญตราพิชิตของผู้ทำลายล้าง

 

 

ขอบคุณค่ะ


댓글 0

    ประกาศ의 글