Epic Seven

OFFICIALMOBILE턴제 RPG스마일게이트 메가포트

สารจากผู้พัฒนา

[สารจากผู้พัฒนา] แจ้งการแก้ไขรายละเอียดการปรับบาลานซ์ฮีโร่เออร์วาเลน


 

สวัสดีครับ ผู้สืบทอด!

พวกเราทีมผู้พัฒนา Epic Seven ครับ

 

ข้อมูลที่ทางเรานำมาแจ้งให้ทราบในวันนี้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการปรับบาลานซ์ของฮีโร่พันธสัญญา 5 [เออร์วาเลน] ในการอัปเดตประจำวันที่ 04/08 (พฤหัสฯ) ที่ได้แจ้งให้ทราบเมื่อวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคมที่ผ่านมาครับ

 

การปรับบาลานซ์นี้จะมีผลในการอัปเดตวันที่ 04/08 (พฤหัสฯ) ที่จะถึงนี้ และมีรายละเอียดดังนี้ครับ

 

[ เป้าหมายการปรับบาลานซ์ ]

ฮีโร่

เกรด

ชื่อ

พันธสัญญา 5

เออร์วาเลน

 

※ โอกาสเกิดเอฟเฟกต์และจำนวนเทิร์นที่แสดงในประกาศนี้จะอิงจากระดับการเสริมพลังสกิลสูงสุด

※ สกิลที่ไม่มีประกาศเปลี่ยนแปลงคูลดาวน์จะมีคูลดาวน์ตามเดิม

※ คำอธิบายสกิลและค่าต่างๆ ที่แจ้งในประกาศนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงในการอัปเดตจริง

 

     เออร์วาเลนถูกออกแบบมาให้สามารถทำดาเมจรุนแรงแก่เป้าหมายที่มีพลังชีวิตสูงกว่าได้ครับ อย่างไรก็ดี เนื่องจากความสามารถในการใช้งานโดยรวมที่ต่ำ ทำให้อัตราการใช้งานของเออร์วาเลนในคอนเทนต์ PvP และ PvE ต่ำไปด้วยครับ ดังนั้น ทางเราจึงได้ตัดสินใจเพิ่มความสามารถการต่อสู้ในคอนเทนต์เฉพาะเพื่อเพิ่มอัตราการใช้งานให้สูงขึ้นครับ

     อย่างไรก็ดี แนวทางการปรับบาลานซ์เออร์วาเลนเป็นฮีโร่เฉพาะคอนเทนต์นั้นแตกต่างไปจากสิ่งที่ผู้สืบทอดส่วนใหญ่คาดหวังจากการปรับบาลานซ์ครั้งนี้ และหลังจากการตรวจสอบและปรึกษาหารือภายในแล้ว ทางเราได้ตัดสินใจที่จะแก้ไขรายละเอียดการปรับบาลานซ์เพื่อให้สามารถเพิ่มอัตราการใช้งานได้โดยที่ยังคงความสามารถปัจจุบันไว้ให้ได้มากที่สุดครับ ทางเราต้องขออภัยเป็นอย่างสูงในความสับสนที่ทุกท่านได้รับครับ 

 

1. พันธสัญญา / 5

เออร์วาเลน

 

ดาบแห่งความเกลียดชัง (ก่อน)

ดาบแห่งความเกลียดชัง (หลัง)

โจมตีศัตรูอย่างต่อเนื่อง เมื่อพลังชีวิตสูงสุดของศัตรูสูงกว่าพลังชีวิตสูงสุดของผู้ใช้สกิล จะเพิ่มความพร้อมรบของผู้ใช้สกิลเป็นสัดส่วนตามส่วนต่างของพลังชีวิต โดยสามารถเพิ่มได้สูงสุดถึง 30%

โจมตีศัตรูอย่างต่อเนื่อง เมื่อพลังชีวิตสูงสุดของศัตรูสูงกว่าพลังชีวิตสูงสุดของผู้ใช้สกิล จะเพิ่มความพร้อมรบของผู้ใช้สกิลเป็นสัดส่วนตามส่วนต่างของพลังชีวิต โดยสามารถเพิ่มได้สูงสุดถึง 30%

ดาบแห่งความเกลียดชัง (ปลุกพลัง) (ก่อน)

ดาบแห่งความเกลียดชัง (ปลุกพลัง) (หลัง)

โจมตีศัตรูอย่างต่อเนื่องและมอบภูมิคุ้มกันให้แก่ผู้ใช้สกิลนาน 1 เทิร์น เมื่อพลังชีวิตสูงสุดของศัตรูสูงกว่าพลังชีวิตสูงสุดของผู้ใช้สกิล จะเพิ่มความพร้อมรบของผู้ใช้สกิลเป็นสัดส่วนตามส่วนต่างของพลังชีวิต โดยสามารถเพิ่มได้สูงสุดถึง 30%

โจมตีศัตรูอย่างต่อเนื่องและมอบภูมิคุ้มกันให้แก่ผู้ใช้สกิลนาน 1 เทิร์น เมื่อพลังชีวิตสูงสุดของศัตรูสูงกว่าพลังชีวิตสูงสุดของผู้ใช้สกิล จะเพิ่มความพร้อมรบของผู้ใช้สกิลเป็นสัดส่วนตามส่วนต่างของพลังชีวิต โดยสามารถเพิ่มได้สูงสุดถึง 30%

 

โซลเบิร์น (10) : ทำดาเมจเพิ่มขึ้น

สืบทอดบัลลังก์ (ก่อน)

สืบทอดบัลลังก์ (หลัง)

โจมตีศัตรูด้วยดาบ มอบเอฟเฟกต์โจมตีโต้กลับและบาเรียให้แก่ผู้ใช้สกิลนาน 2 เทิร์น เมื่อพลังชีวิตสูงสุดของเป้าหมายสูงกว่าพลังชีวิตสูงสุดของผู้ใช้สกิล จะทำดาเมจเพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนตามส่วนต่างของพลังชีวิต โดยสามารถเพิ่มได้สูงสุดถึง 60% พลังของบาเรียจะเพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนตามพลังโจมตีของผู้ใช้สกิล

โจมตีศัตรูด้วยดาบ มอบเอฟเฟกต์โจมตีโต้กลับและบาเรียให้แก่ผู้ใช้สกิลนาน 2 เทิร์น เมื่อกำจัดศัตรูได้จะขยายระยะเวลาบัฟของผู้ใช้สกิล เทิร์นและได้รับเทิร์นเพิ่มเติม เมื่อพลังชีวิตสูงสุดของศัตรูสูงกว่าพลังชีวิตสูงสุดของผู้ใช้สกิล จะทำดาเมจเพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนตามส่วนต่างของพลังชีวิตโดยสามารถเพิ่มได้สูงสุดถึง 70% พลังของบาเรียจะเพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนตามพลังโจมตีของผู้ใช้สกิล

โซลเบิร์น (20) : ขยายระยะเวลาบัฟของสกิลสืบทอดบัลลังก์ออกไป 1 เทิร์น และมอบเทิร์นเพิ่มเติม

 

 

      จากการปรับบาลานซ์นี้ เออร์วาเลนจะได้รับการปรับปรุงให้สามารถใช้งานได้ในสถานการณ์ที่หลากหลายยิ่งขึ้น โดยปรับให้สามารถรับเทิร์นเพิ่มเติมได้โดยไม่ต้องใช้โซลเบิร์นเมื่อกำจัดศัตรูได้ด้วยสกิลสืบทอดบัลลังก์ พร้อมย้ายเอฟเฟกต์โซลเบิร์นจากสกิลสืบทอดบัลลัก์ไปยังสกิลดาบแห่งความเกลียดชังและเปลี่ยนเป็นทำดาเมจเพิ่มขึ้นแทนครับ นอกจากนี้ ทางเรายังได้ปรับอัตราการเพิ่มดาเมจตามความแตกต่างของพลังชีวิตของสกิลสืบทอดบัลลังก์ด้วยครับ จากการปรับบาลานซ์ครั้งนี้ ทางเราหวังว่าเออร์วาเลน์จะยังคงความสามารถในการใช้งานปัจจุบันและสามารถใช้งานได้อย่างคล่องแคล่วมากขึ้นในคอนเทนต์ PvP ครับ

 

ทางเราจะพยายามอย่างเต็มที่ในการรับฟังความคิดเห็นของผู้สืบทอดทุกท่านให้มากยิ่งขึ้น และคอยพัฒนาปรับปรุงตนเองเป็น Epic Seven ที่ดียิ่งขึ้นครับ

 

 

ขอบคุณครับ
댓글 0

    สารจากผู้พัฒนา의 글

    STOVE 추천 컨텐츠