Epic Seven

OFFICIALMOBILE턴제 RPG스마일게이트 메가포트

E7WC

[2022] รายละเอียด E7WC 2022 รอบก่อนรองชนะเลิศรอบที่ 3 - 5 & กิจกรรมการรับชม


 

สวัสดีค่ะ ผู้สืบทอด!

GM Tamarinne รายงานตัวค่ะ

 

การแข่งขัน Epic Seven World Arena Championship (E7WC 2022) การต่อสู้ที่แสนดุเดือดระหว่างผู้สืบทอดจากทั่วโลกเพื่อค้นหาผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดได้เริ่มขึ้นแล้วค่ะ!

 

พบกับการแข่งขัน E7WC 2022 ได้ในช่วงสุดสัปดาห์ของเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม!

ทางเราจะทำการถ่ายทอดสดการแข่งขัน E7WC 2022 อย่างเป็นทางการ โดยท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรม Twitch Drops และกิจกรรมรับชมการแข่งขันไปพร้อมๆ กันได้ค่ะ

 

และครั้งนี้ ทางเรามาแจ้งรายละเอียดการแข่งขันรอบก่อนรองชนะเลิศวันที่ 3-5 ที่จะจัดขึ้นในสุดสัปดาห์นี้ให้ทุกท่านทราบค่ะ โปรดให้ความสนใจกันเยอะๆ นะคะ

 

■ กำหนดการแข่งขัน E7WC 2022 รอบก่อนรองชนะเลิศรอบที่ 3-5


แมตช์

ตาราง

รายละเอียด

รอบก่อน

รองชนะเลิศ

วันที่ 30/07 (เสาร์) เวลา 10:00 น.

รอบคัดเลือกเซิร์ฟเวอร์โกลบอล

วันที่ 31/07 (อาทิตย์) เวลา 10:00 น.

รอบคัดเลือกเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่น

วันที่ 31/07 (อาทิตย์) เวลา 16:00 น.

รอบคัดเลือกเซิร์ฟเวอร์ยุโรป

 

■ กฎการแข่งขัน

เซิร์ฟเวอร์โกลบอล - การแข่งขันจะเริ่มตั้งแต่รอบ 16 คน และใช้กฎการแข่งขันแบบชนะ 2 ใน 3 รอบและแพ้คัดออกจนเหลือผู้เข้าแข่งขัน 2 คนสุดท้าย

เซิร์ฟเวอร์ยุโรป/ญี่ปุ่น - การแข่งขันในแต่ละเซิร์ฟเวอร์จะเริ่มตั้งแต่รอบ 8 คน และใช้กฎการแข่งขันแบบชนะ 2 ใน 3 รอบและแพ้คัดออกจนเหลือผู้เข้าแข่งขัน 1 คนสุดท้าย

 

- ตารางการแข่งขันเซิร์ฟเวอร์โกลบอล


- ตารางการแข่งขันเซิร์ฟเวอร์ยุโรป


 

- ตารางการแข่งขันเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่น


 

■ ภาษาที่ออกอากาศและผู้ดำเนินรายการ

 Sameway

► Cannaaaa 

 Jenazad 

 阿吉Chakey 

 いつきんちゃんねる 

ทีมโฆษกภาษาเกาหลี

โฆษก

ผู้บรรยายการแข่งขัน
DONG JIN LEE

JIN YOUNG PARK

Sameway

 

ทีมโฆษกภาษาอังกฤษ

โฆษก

ผู้บรรยายการแข่งขัน
Gclef

Cannaaaa

Jenazad

 

ทีมโฆษกภาษาจีน

(ตัวเต็ม)

ทีมโฆษกภาษาญี่ปุ่น

ผู้ดำเนินรายการ

ผู้ดำเนินรายการ阿吉Chakey

いつきんちゃんねる

 

 

ช่องทางการถ่ายทอดสดการแข่งขัน E7WC รอบก่อนรองชนะเลิศวันที่ 3 – 4

YouTube

แชนแนล

ภาษา

ลิงก์

Epic Seven (KR)

เกาหลี

https://www.youtube.com/channel/UC4dV8Fy1GiqjxU4OQ6ZoKWw

Epic Seven (Global)

อังกฤษ

https://www.youtube.com/channel/UCa1C3tWzsn4FFRR7t3LqU5w

Epic Seven (TW)

จีน (ตัวเต็ม)

https://www.youtube.com/channel/UChm_apkrLewkgrdBuWXEW-Q

Epic Seven (JP)

ญี่ปุ่น

https://www.youtube.com/channel/UC1F7_Zs35bNSrYerlGzzrVA

Twitch

แชนแนล

ภาษา

ลิงก์

Epic Seven (KR)

เกาหลี

https://www.twitch.tv/smilegate_megaport

Epic Seven (Global)

อังกฤษ

https://www.twitch.tv/epicseven

FortuneTV

(วันที่ 31/07)

ฝรั่งเศส

https://www.twitch.tv/FortuneTV

Merlin

(วันที่ 30/07)

ฝรั่งเศส

https://www.twitch.tv/MerlynWallace

dZanderr

สเปน

https://www.twitch.tv/dZanderr

SamuhGamer

โปรตุเกส

https://www.twitch.tv/samuhgamer

 

※ ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดการแข่งขันผ่านเว็บไซต์ทางการได้เช่นกันค่ะ

► เว็บไซต์ E7WC ทางการ

 


■ มอบของขวัญฉลองการถ่ายทอดสด E7WC 2022!

เพื่อฉลองการถ่ายทอดสด E7WC 2022 เราได้เตรียมของขวัญมาฝากผู้สืบทอดดังนี้ค่ะ!

วันที่

ระยะเวลา

ของรางวัล

3

วันที่ 30/07 (เสาร์) เวลา 10:00 น. -

31/07 (อาทิตย์) เวลา 09:59 น.

ใบไม้แห่งชีวิต x3

ทอง x300,000

4

วันที่ 31/07 (อาทิตย์) เวลา 10:00 น. -

01/08 (จันทร์) เวลา 09:59 น.

ใบไม้แห่งชีวิต x3

ทอง x300,000

 

 

■ กิจกรรม Twitch Drops การถ่ายทอดสด E7WC 2022

รับชมการถ่ายทอดสดการแข่งขัน E7WC 2022 และรับของรางวัลจาก Twitch Drops!

1) ระยะเวลา

- วันที่ 30/07 (เสาร์) – 01/08 (จันทร์)

2) แชนแนลเป้าหมาย

- รายการสตรีมของครีเอเตอร์ทุกท่านที่เข้าร่วมโปรแกรมสนับสนุนคอนเทนต์ Epic Seven

3) เป้าหมายกิจกรรม

- ผู้สืบทอดทุกท่านที่ใช้บริการ Epic Seven

4) ตารางกิจกรรมและรายละเอียดของรางวัล

วันที่

ระยะเวลา

ของรางวัล

3

วันที่ 30/07 (เสาร์) เวลา 10:00 น. -

31/07 (อาทิตย์) เวลา 09:59 น.

ใบไม้แห่งชีวิต x3

เครื่องรางอุปกรณ์ชั้นสูง x2

4

วันที่ 31/07 (อาทิตย์) เวลา 10:00 น. -

01/08 (จันทร์) เวลา 09:59 น.

ใบไม้แห่งชีวิต x3

เครื่องรางเครื่องประดับชั้นสูง x2

 

※ โปรดทราบ!

- ท่านต้องทำการเชื่อมต่อบัญชีของท่านก่อน จึงจะสามารถเข้าร่วมกิจกรรม Twitch Drops ได้ค่ะ

    ไปยังหน้าเชื่อมต่อบัญชี Twitch Drops 

- สามารถตรวจสอบวิธีการเชื่อมต่อบัญชี Twitch Drops ได้ [ที่นี่]

- สามารถกดรับรางวัล Twitch Drops จากการรับชมการถ่ายทอดสดการแข่งขัน E7WC 2022 ได้ภายในวันที่ 15/09 (พฤหัสฯ) เวลา 09:59 น. เท่านั้น ดังนั้น ขอแนะนำให้ทุกท่านกดรับรางวัลภายในเวลาที่กำหนดค่ะ

 

 

■ กิจกรรมรับชมการถ่ายทอดสด E7WC

- รับชมการถ่ายทอดสด E7WC และโพสต์ภาพสกรีนช็อตบน STOVE หรือ SNS ของท่าน!

1) ระยะเวลา

แมตช์

ระยะเวลา

รอบก่อนรองชนะเลิศ - รอบที่ 3

วันที่ 30/07 (เสาร์) เวลา 10:00 น. - 21:59 น.

รอบก่อนรองชนะเลิศ – รอบที่ 4, 5

วันที่ 31/07 (อาทิตย์) เวลา 10:00 น. - 21:59 น.

 

2) เป้าหมาย

      กิจกรรม STOVE : ผู้สืบทอดทุกท่านที่ใช้บริการ Epic Seven

      กิจกรรม SNS : ผู้สืบทอดที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไปที่ใช้บริการ Epic Seven 

3) วิธีเข้าร่วมกิจกรรม

      รับชมการถ่ายทอดสด E7WC

      ถ่ายภาพสกรีนช็อตระหว่างรับชมการถ่ายทอดสด เขียนชื่อเล่นในเกมของท่านลงบนภาพสกรีนช็อต แล้วโพสต์ภาพสกรีนช็อตลงบน STOVE หรือ SNS ของท่าน!

          - [STOVE] โพสต์ภาพสกรีนช็อตพร้อมข้อมูลบัญชีเกมของท่านบนบอร์ด [รับชมการถ่ายทอดสด E7WC] ตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้

             หัวข้อ : เซิร์ฟเวอร์ / ชื่อเล่นในเกม

             ตัวอย่างภาพสกรีนช็อต


※ ภาพสกรีนช็อตข้างต้นเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น ในการเข้าร่วมกิจกรรมจริง ขอความกรุณาท่านถ่ายภาพสกรีนช็อตขณะรับชมการแข่งขัน E7WC 2022 ค่ะ

 

          - [SNS] โพสต์ภาพสกรีนช็อตพร้อมแฮชแท็กที่กำหนดลงบน SNS

             แฮชแท็กที่กำหนด : #EpicSeven #E7WC_2022

             ตัวอย่างภาพสกรีนช็อต       


※ ภาพสกรีนช็อตข้างต้นเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น ในการเข้าร่วมกิจกรรมจริง ขอความกรุณาท่านถ่ายภาพสกรีนช็อตขณะรับชมการแข่งขัน E7WC 2022 ค่ะ

 

4) ของรางวัล

 

5) ประกาศรายชื่อผู้โชคดี : วันที่ 01/08 (จันทร์)

6) กำหนดการส่งมอบของรางวัล 

     - ของรางวัลออนไลน์ : ส่งไปยังกล่องจดหมายในวันที่ 04/08 (พฤหัสฯ) [ระยะเวลาเก็บ 7 วัน]

     - ของรางวัลออฟไลน์ : ภายในเดือนกันยายน

 

※ สำคัญมาก!

- กิจกรรมนี้ดำเนินภายใต้ [ข้อบังคับกิจกรรม] ของ Epic Seven 

- เฉพาะผู้สืบทอดที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไปเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์รับรางวัลกิจกรรมรับชมการถ่ายทอดสด E7WC ผ่านช่องทาง SNS

- ท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้หลายครั้ง แต่จะนับการเข้าร่วมกิจกรรมจากโพสต์แรกเพียง 1 ครั้งเท่านั้น

- ถึงแม้จะเข้าร่วมกิจกรรมหลายครั้ง แต่ทางเราจะพิจารณาข้อมูลบัญชีจากโพสต์แรกที่เข้าร่วมเท่านั้น (เซิร์ฟเวอร์และชื่อเล่น)

- กรุณากรอกข้อมูลของท่านตามแบบฟอร์มที่กำหนดอย่างถูกต้องครบถ้วน

- กรุณาโพสต์ภาพสกรีนช็อตบนบอร์ด [รับชมการถ่ายทอดสด E7WC] หรือ SNS ของท่านภายในระยะเวลากิจกรรม

- กรุณาตั้งค่าโพสต์ SNS ของท่านเป็น [สาธารณะ] เมื่อเข้าร่วมกิจกรรม

- หากไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลเกมของท่านได้ ท่านอาจถูกตัดสิทธิ์จากการรับรางวัล

- หากตรวจสอบพบว่าท่านเข้าร่วมกิจกรรมอย่างไม่ถูกต้อง ท่านอาจถูกตัดสิทธิ์จากการรับรางวัล

- ของรางวัลอาจถูกเปลี่ยนเป็นสินค้าที่ลักษณะคล้ายคลึงกันหรือเปลี่ยนเป็นไอเทมในเกมโดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ต่างๆ เช่น สถานการณ์ COVID-19 

- ท่านอาจถูกเรียกเก็บภาษีศุลกากรขาเข้าโดยขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้าและกฎการนำเข้าสินค้าของประเทศของท่าน หากท่านไม่ประสงค์ที่จะชำระเงิน สินค้าจะถูกส่งกลับมายังประเทศต้นทางค่ะ

 

เทศกาลระดับโลกของ Epic Seven! เพื่อให้ทุกท่านสามารถรับชมการแข่งขันได้สนุกสนานมากยิ่งขึ้น มาร่วมสนุกแรงเชียร์และให้กำลังผู้เข้าแข่งขันระหว่างการแข่งขันกันเถอะค่ะ!

 

ทางเราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้แน่ใจว่าผู้เข้าแข่งขัน E7WC 2022 และผู้สืบทอดทุกท่านที่คอยมอบความรักให้ Epic Seven ได้มีเวลาที่ดีและเพลิดเพลินไปกับเทศกาลนี้ค่ะ

 

 

ขอบคุณค่ะ

 


 

댓글 0

    E7WC의 글

    STOVE 추천 컨텐츠