Epic Seven

OFFICIALMOBILE턴제 RPG스마일게이트 메가포트

ประกาศ

ประกาศแจ้งการปรับปรุงแพ็กเกจอุปกรณ์


สวัสดีค่ะ ผู้สืบทอด!

GM Tamarinne รายงานตัวค่ะ~

 

ข่าวสารที่จะนำมาแจ้งในวันนี้คือ การปรับปรุงแพ็กเกจอุปกรณ์ที่จำหน่ายในสัปดาห์ที่ 4 ของทุกเดือนค่ะ

กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่านี้ค่ะ

 

■ การปรับปรุงแพ็กเกจอุปกรณ์

แพ็กเกจอุปกรณ์คือแพ็กเกจรายสัปดาห์ที่จำหน่ายในสัปดาห์ที่ 4 ของทุกเดือนค่ะ

โดยท่านสามารถซื้อแพ็กเกจปัจจุบันได้ในการจำหน่ายรอบนี้เท่านั้น และแพ็กเกจอุปกรณ์ฉบับปรับปรุงจะถูกวางจำหน่ายในรอบจำหน่ายถัดไปค่ะ

1. ระยะเวลาจำหน่าย : วันที่ 25/05 (พุธ) เวลา 22:00 น. – 01/06 (พุธ) เวลา 21:59 น.

    *กำหนดการยุติการขายแพ็กเกจอุปกรณ์เวอร์ชันเดิม : วันที่ 01/06 (พุธ) เวลา 21:59 น.

2. แพ็กเกจที่ยุติการจำหน่าย : แพ็กเกจอุปกรณ์ 1,2


 


หลังสิ้นสุดกำหนดการจำหน่ายแพ็กเกจข้างต้นแล้ว ท่านจะไม่สามารถซื้อแพ็กเกจดังกล่าวได้อีกต่อไป ดังนั้น หากท่านต้องการซื้อแพ็กเกจดังกล่าว กรุณาดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดค่ะ

 

สำหรับรายละเอียดแพ็กเกจอุปกรณ์เวอร์ชันปรับปรุงนั้น ทางเราจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งผ่านประกาศอัปเดตค่ะ โปรดรอติดตามชมด้วยนะคะ

 

 

ขอบคุณค่ะ


 

댓글 0

    ประกาศ의 글

    STOVE 추천 컨텐츠