Epic Seven

OFFICIALMOBILE턴제 RPG스마일게이트 메가포트

ประกาศ

ประกาศแจ้งข้อมูลอัปเดตวันที่ 14/04 (พฤหัสฯ) ล่าช้าสวัสดีค่ะ ผู้สืบทอด!

 

ก่อนอื่น GM Tamarinne ต้องขอขอบคุณผู้สืบทอดของเราทุกท่านที่กำลังตั้งตาคอยข้อมูลอัปเดตประจำวันที่ 14/04 (พฤหัสฯ) และต้องขออภัยที่การประกาศข้อมูลล่าช้าค่ะ

 

ขณะนี้ทางเรากำลังดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการอัปเดตครั้งสุดท้าย โดยจะประกาศข้อมูลการอัปเดตให้ท่านทราบในวันที่ 13/04 (พฤหัสฯ) เวลา 20:00 น. หากมีการเปลี่ยนแปลง ทางเราจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งผ่านประกาศนี้ค่ะ


วิดีโอสรุป Patch Note วันที่ 13/04 (พุธ)ทางเราต้องขออภัยในความไม่สะดวกอีกครั้งค่ะ

 

ขอบคุณค่ะ


 

댓글 0

    ประกาศ의 글

    STOVE 추천 컨텐츠