[หลุมอเวจี] epic7#rkkdyy / Europe / 111
Epic Seven
  • 공식 커뮤니티
  • MOBILE
  • 턴제 RPG
  • 스마일게이트홀딩스

커뮤니티 게시판 글상세

ทิปจากผู้เล่น

글상세

ทิปจากผู้เล่น

[หลุมอเวจี] epic7#rkkdyy / Europe / 111

ทีม : ** ใส่ Symbol of Unity [Rage set] / A.ras ใส่ Aurius / Tamarinne ใส่ Magaraha tome หรือ Shimadra staff / Kitty clarrisa ใส่ War horn


เฟส 1 : โจมตีแต่บอส [ใช้ Soul Burn ได้ เมื่อใช้ S2 ราส]

เฟส 2 : โจมตีมุยก่อน[ ถ้า ตัวอื่นๆมี บัฟหลบอย่าใช้ S3 ราส] และอย่าใช้ ** โจมตีมุย ถ้าเลือดน้อย

ทำเลือดมุยลดจนประมาณนึง แล้วมุยใช้ S3 แล้วลูกสมุนจะโจมตีแรงมาก ดังนั้น เอามุยให้ลงเร็วที่สุด


ปล.ไม่ควรใช้ Arky ถ้าไม่จำเป็น  

댓글 0
알림이 해제되었습니다.

ทิปจากผู้เล่น의 글

목록
작성 시간 2022.05.05
image
+1

epic7#rkkdyy / Europe / ระดับ Hell

2022.05.05
2022.05.05 14:30
작성 시간 2022.04.22
image
+1

KaiserXVI / Global / Epic Hell

2022.04.22
2022.04.22 08:03
작성 시간 2021.10.17
image

[หลุมอเวจี] epic7#rkkdyy / Europe / 111

2021.10.17
2021.10.17 14:53
작성 시간 2021.09.17
image

[หลุมอเวจี] Humus39 / Global / ชั้น 117

2021.09.17
2021.09.17 19:13
작성 시간 2021.09.17
image

[หลุมอเวจี] Laziee / ทั่วโลก/ ชั้น 115

2021.09.17
2021.09.17 08:47