Epic Seven

OFFICIALMOBILE턴제 RPG스마일게이트 메가포트

ประกาศ

05/10 (อังคาร) ประกาศรายชื่อผู้เล่นที่ถูกแบน


สวัสดีค่ะ ผู้สืบทอด!

GM Tamarinne ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางเราได้ดำเนินการแบนบัญชีของผู้เล่นที่ละเมิดเงื่อนไขการใช้งานต่างๆ เช่น การใช้โปรแกรมผิดกฎหมายในการเล่นเกม Epic Seven, การใช้ประโยชน์จากบั๊ก เป็นต้น

ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ด้านล่างนี้ค่ะ

■ การแบนบัญชีที่ละเมิดเงื่อนไขการใช้งาน

1. จำนวนบัญชีที่ถูกแบน : 475,308

- พฤติกรรมภายในเกมผิดปกติ :  28

- การสร้างบัญชีแบบผิดปกติ : 475,280

2. ระยะเวลาแบน : ถาวร

* ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้เล่นที่ถูกแบนได้ได้ในไฟล์ excel ที่แนบไว้

 

ทางเราต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ และจะพยายามอย่างเต็มที่ในการมอบบรรยากาศการเล่นเกมที่ยุติธรรมแก่ผู้สืบทอดทุกท่าน

 

ขอบคุณค่ะ


 

attach 첨부 된 파일 1

댓글 0

    ประกาศ의 글

    STOVE 추천 컨텐츠