Epic Seven

OFFICIALMOBILE턴제 RPG스마일게이트 메가포트

กิจกรรมที่สิ้นสุดลงแล้ว

กิจกรรมชดเชยปัญหาอุปกรณ์เซ็ตตอบโต้


 

สวัสดีค่ะ ผู้สืบทอด!

GM Clarissa รายงานตัวค่ะ

 

ก่อนอื่น ทางเราต้องขออภัยเป็นอย่างสูงในความสับสนที่ทุกท่านได้รับจากการแก้ไขเซ็ตตอบโต้และการรีคอลล์ฮีโร่บางส่วนค่ะ

ทางเราขอสัญญาว่าจะพยายามอย่างเต็มที่ในการมอบบริการที่ดียิ่งขึ้นให้ทุกท่านค่ะ

 

ทางเราได้เตรียมรางวัลชดเชยและกิจกรรมามอบให้ทุกท่าน เพื่อชดเชยที่ทำให้ผู้สืบทอดของเราต้องผิดหวังได้ไม่มากก็น้อยค่ะ

โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่างค่ะ

 

■ รางวัลชดเชยเพิ่มเติม

1 ระยะเวลา : วันที่ 01/10 (ศุกร์) เวลา 10:00 น. – 15/10 (ศุกร์) เวลา 09:59 น.

2. รายละเอียด : มอบรางวัลเพิ่มเติมให้แก่ผู้สืบทอดที่ล็อกอินเข้าเกม Epic Seven ภายในช่วงเวลาที่กำหนด (ระยะเวลาเก็บ 7 วัน)

3. ของรางวัล

- หีบเลือกวัสดุหลอมอุปกรณ์ x2

- เครื่องรางอุปกรณ์ชั้นสูง x15

- เครื่องรางเครื่องประดับชั้นสูง x15

 

กิจกรรมการดร็อปวัตถุดิบการประดิษฐ์ +50% & ทองที่ได้รับ +30% - รอบที่ 1

1. ระยะเวลา

เซิร์ฟเวอร์

ระยะเวลากิจกรรม

ทุกเซิร์ฟเวอร์

01/10 (ศุกร์) 10:00 น. – 05/10 (อังคาร) 09:59 น.

 

2. รายละเอียด : ดำเนินบัฟการดร็อปวัตถุดิบการประดิษฐ์ +50% & ทองที่ได้รับ +30% ในระหว่างช่วงกิจกรรม

※ กิจกรรมนี้จะดำเนินพร้อมกันทุกเซิร์ฟเวอร์

 

■ กิจกรรมถอดอุปกรณ์ฟรี

1. ระยะเวลา

เซิร์ฟเวอร์

ระยะเวลากิจกรรม

ทุกเซิร์ฟเวอร์

01/10 (ศุกร์) 10:00 น. – 11/10 (จันทร์) 09:59 น.

 

2. รายละเอียด : ถอดอุปกรณ์/อาร์ติแฟ็คฟรีในระหว่างช่วงกิจกรรม

※ กิจกรรมนี้จะดำเนินพร้อมกันทุกเซิร์ฟเวอร์

 

■ กิจกรรมประดิษฐ์อุปกรณ์ของอาร์ทีน่า – รอบที่ 1

1. ระยะเวลา

- ระยะเวลารับคะแนน : วันที่ 01/10 (ศุกร์) เวลา 10:00 น. – 28/10 (พฤหัสฯ) เวลา 09:59 น.

- ระยะเวลาประดิษฐ์และรับอุปกรณ์ : วันที่ 01/10 (ศุกร์) เวลา 10:00 น. – 04/11 (พฤหัสฯ) เวลา 09:59 น.

2. รายละเอียด : รับคะแนนการประดิษฐ์ตามจำนวนพลังงานที่ใช้ภายในช่วงกิจกรรมและนำมาประดิษฐ์อุปกรณ์!

※ สามารถประดิษฐ์อุปกรณ์ตำนานในกิจกรรมประดิษฐ์อุปกรณ์ของอาร์ทีน่าได้เพียง 1 ครั้งต่อบัญชี

3. ตำแหน่ง : เขตศักดิ์สิทธิ์ > โรงตีเหล็ก > กิจกรรมประดิษฐ์อุปกรณ์

 

※ ในระหว่างช่วงกิจกรรม จะมีไอคอน [EVENT] ปรากฏที่โรงตีเหล็ก

 

4) วิธีเข้าร่วมกิจกรรมและรายละเอียด รับคะแนนประดิษฐ์อุปกรณ์

      - สามารถรับคะแนนได้ตามจำนวนพลังงานที่ใช้ (ยกเว้นภารกิจมอบหมาย)

      - ท่านจะได้รับคะแนนในอัตราส่วน 1 : 1 (จำนวนพลังงานที่ใช้ : คะแนนที่ได้รับ)

      - สามารถรับคะแนนได้ภายในช่วงเวลาที่กำหนดเท่านั้น หลังจากนั้นจะไม่สามารถรับคะแนนเพิ่มได้อีก

 เลือกเซ็ตที่ต้องการ (ใช้ 500 คะแนน)

      - หากต้องการเปลี่ยนเซ็ตอุปกรณ์ ท่านสามารถใช้คะแนน 500 คะแนนเพื่อเลือกเซ็ตใหม่ได้

      - เมื่อทำการเปลี่ยนเซ็ตแล้ว ข้อมูลที่เลือกไว้ในขั้นตอนถัดไปทั้งหมดจะถูกลบ
 เลือกประเภทอุปกรณ์ (ใช้ 400 คะแนน)

      - หากต้องการเปลี่ยนประเภทอุปกรณ์ ท่านสามารถใช้คะแนน 400 คะแนนเพื่อเลือกประเภทอุปกรณ์ใหม่ได้

      - เมื่อทำการเปลี่ยนประเภทอุปกรณ์ ข้อมูลที่เลือกไว้ในขั้นตอนถัดไปทั้งหมดจะถูกลบ 

 เลือกค่าพลังหลักของอุปกรณ์ (ใช้ 300 คะแนน)

      - หากต้องการเปลี่ยนค่าพลังหลัก ท่านสามารถใช้คะแนน 300 คะแนนเพื่อเลือกค่าพลังหลักใหม่ได้

      - เมื่อทำการเปลี่ยนค่าพลังหลัก ข้อมูลที่เลือกไว้ในขั้นตอนถัดไปทั้งหมดจะถูกลบ

      - อุปกรณ์บางประเภทจะมีค่าพลังหลักตายตัว (อาวุธ, หมวก, เกราะ)


 


 เปลี่ยนค่าพลังรองของอุปกรณ์ (ใช้ 50 คะแนน)

      - หลังจากเลือกค่าพลังหลักแล้ว ค่าพลังรองจะปรากฏ

      - ท่านสามารถเปลี่ยนค่าพลังรองได้ไม่จำกัดในระหว่างช่วงกิจกรรม

      - เมื่อเปลี่ยนค่าพลังรอง ค่าพลังรองทั้ง 4 อย่างจะถูกเปลี่ยนแบบสุ่ม

      - เมื่อทำการเปลี่ยนค่าพลังรอง ท่านจะสามารถเลือกระหว่างค่าพลังรองเดิมหรือค่าพลังรองใหม่ได้

      - ในการเปลี่ยนค่าพลังรอง 1 ครั้งจะใช้ 50 คะแนน 

 เมื่อเลือกข้อมูลต่างๆ ของอุปกรณ์ได้ตามที่ต้องการแล้ว กด [ยืนยันอุปกรณ์] เพื่อทำการประดิษฐ์ (จำกัด 1 ครั้งต่อบัญชี)

      - ท่านสามารถประดิษฐ์อุปกรณ์การันตีได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น ดังนั้น กรุณาตัดสินใจอย่างระมัดระวัง

      - อุปกรณ์ที่ถูกประดิษฐ์เรียบร้อยแล้วจะถูกส่งไปยัง [คลังอุปกรณ์] ทันที

 


 

※ กิจกรรมประดิษฐ์อุปกรณ์มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ [ เลือกเซ็ต > เลือกประเภทอุปกรณ์ > เลือกค่าพลังหลัก > เปลี่ยนค่าพลังรอง ]

※ แม้จะอยู่ในขั้นตอนถัดไปแล้ว แต่ท่านสามารถกลับไปยังขั้นตอนก่อนหน้าได้ทุกเมื่อ โดยกดที่ไอคอน [ ขั้นตอนการประดิษฐ์ ] บริเวณขวามือของหน้าจอ

※ ในระหว่างช่วงกิจกรรมประดิษฐ์อุปกรณ์ จะสามารถประดิษฐ์อุปกรณ์ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น

※ หากทำการประดิษฐ์อุปกรณ์สำเร็จแล้ว จะไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้อีกแม้จะยังอยู่ในช่วงกิจกรรม

※ หลังจากประดิษฐ์อุปกรณ์สำเร็จแล้วจะไม่สามารถยกเลิกได้ ดังนั้น กรุณาตัดสินใจอย่างระมัดระวัง

 

ทางเราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อเป็น Epic Seven ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้สืบทอดทุกท่านค่ะ

 

ขอบคุณ
 

댓글 0

    กิจกรรมที่สิ้นสุดลงแล้ว의 글

    STOVE 추천 컨텐츠