Epic Seven

OFFICIALMOBILE턴제 RPG스마일게이트 메가포트

ประกาศ

21/07 (พุธ) ประกาศแจ้งปิดปรับปรุง STOVE


สวัสดีค่ะ ผู้สืบทอด!

พวกเราทีมงาน Smilegate Megaport ค่ะ


 

ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางเราจะดำเนินการปรับปรุงการบริการ STOVE ค่ะ

ทั้งนี้ ท่านอาจประสบปัญหาในการใช้งานชั่วคราวหากท่านใช้งาน STOVE ระหว่างการปิดปรับปรุงค่ะ

 

ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ด้านล่างนี้ค่ะ

 

ประกาศแจ้งปิดปรับปรุง STOVE

ระยะเวลา : วันที่ 21/07 (พุธ) เวลา 04:30 – 06:30 น. (2 ชั่วโมง)

รายละเอียด : ปิดปรับปรุงเพื่อพัฒนาการให้บริการ STOVE

ผลกระทบ :

- ท่านอาจประสบปัญหาในการใช้งานชั่วคราวระหว่างการปิดปรับปรุง

 

บริษัท Smilegate Megaport ขออภัยสำหรับความไม่สะดวกนี้ และจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้บริการที่ดียิ่งขึ้นค่ะ

 

ขอบคุณค่ะ



 

 

댓글 0

    ประกาศ의 글

    STOVE 추천 컨텐츠