Epic Seven

OFFICIALMOBILE턴제 RPG스마일게이트 메가포트

ประกาศ

ประกาศแจ้งระงับการใช้งานเนื่องจากการชำระเงินที่ผิดปกติสวัสดีค่ะ ผู้สืบทอด!

GM Tamarinne รายงานตัวค่ะ

 

ก่อนอื่น ทางเราต้องขอขอบคุณผู้สืบทอดทุกท่านที่คอยสนับสนุน Epic Seven เสมอมาค่ะ

 

เมื่อไม่นานมานี้ มีผู้สืบทอดบางส่วนได้ถูกระงับการใช้งานบัญชีเนื่องจากใช้ช่องทางที่ไม่ถูกต้องในการชำระเงินซื้อแพ็กเกจภายในเกม ทางเราจึงขอใช้โอกาสนี้ในการแจ้งข้อควรระวังให้ทราบค่ะ

 

และต้องขอความกรุณาผู้สืบทอดทุกท่านซื้อแพ็กเกจจากร้านค้าภายในเกมด้วยตนเองค่ะ หากทางทีมงานตรวจสอบพบการรับแพ็กเกจผ่านช่องทางที่ไม่ถูกต้อง ท่านอาจได้รับบทลงโทษตามนโยบายการให้บริการของ Epic Seven

 

นโยบายการให้บริการของ Epic Seven [ข้อที่ 7 ข้อห้ามในการใช้บริการ > การใช้บริการบริษัทและสโตร์ในทางที่ผิด] 

(คลิกเพื่อตรวจสอบเพิ่มเติม)

 

หมวดหมู่

หมวดหมู่ย่อย

รายละเอียด

บทลงโทษ

การใช้บริการบริษัท
และสโตร์ในทางที่ผิด

การชำระเงิน

ในทางที่ผิด

การได้รับผลประโยชน์อันมิควรได้จากการใช้งานในทางที่

ผิด เกี่ยวกับการลงทะเบียน, การเล่นเกม, การชำระเงิน, 

การคืนเงิน และการอื่นๆ ที่บริษัทหรือตลาดเป็นผู้จัดเตรียมให้

แบนถาวร

การเผยแพร่

ช่องทางการ
แสวงหาประโยชน์

การเผยแพร่ข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวกับการใช้งานหรือวิธีการต่างๆ ของบริษัทในทางที่ผิด รวมถึงร้านค้าในตลาดเปิดเสรีไม่ว่าจะในเกม หรือบนอินเทอร์เน็ตก็ตาม

แบนถาวร

 


ทางเราขอสัญญาว่าจะพยายามอย่างเต็มที่ในการมอบบริการที่ดีและราบรื่นยิ่งขึ้นให้แก่ทุกท่านค่ะ

 

ขอบคุณค่ะ댓글 0

    ประกาศ의 글

    STOVE 추천 컨텐츠