Epic Seven

OFFICIALMOBILE턴제 RPG스마일게이트 메가포트

FAQ

ฉันจะลงทะเบียนคูปองได้อย่างไร?

สามารถลงทะเบียนคูปองได้ 2 วิธี ดังนี้


1) ลงทะเบียนคูปองผ่านการเข้าเกม

- เป้าหมาย : ผู้สืบทอดทุกท่านที่ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

- วิธีลงทะเบียนคูปอง

ไปที่ [ล็อบบี้ > ประกาศและกิจกรรม > กิจกรรม > EVENT NEWS] และคลิกปุ่ม [COUPON] ที่มุมขวาด้านบน


- วิธีการกรอกหมายเลขคูปอง

กรอกหมายเลขคูปองลงในช่องใส่คูปองและกดตกลง2. ลงทะเบียนคูปองผ่านเวปไซต์

- เป้าหมาย : ผู้สืบทอดทุกท่านที่ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

- วิธีลงทะเบียนคูปอง

(1) ไปที่หน้าลงทะเบียนคูปอง Epic Seven (คลิก)

(2) กรุณาตรวจสอบว่าทำการเลือกเซิร์ฟเวอร์, กรอกหมายเลขสมาชิก, ชื่อเล่นในเกมและหมายเลขคูปองอย่างถูกต้อง

(3) กดปุ่ม [ใช้] และไอเทมจะถูกส่งไปยังกล่องจดหมาย


 

※ โปรดทราบ!

- เมื่อทำการกรอกคูปอง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของหมายเลขสมาชิกของท่านด้วยความระมัดระวัง

- หมายเลขสมาชิกได้แก่หมายเลขสมาชิกของ Stove (ไม่ใช่หมายเลขสมาชิกที่แสดงในหน้า ‘การตั้งค่า’) 

 ตรวจสอบหมายเลขสมาชิกได้ภายในเกมที่ [เมนู] > [การตั้งค่า] > [การตั้งค่าบัญชี] > [การจัดการบัญชี]


ㄴ สามารถตรวจสอบหมายเลขสมาชิกได้ที่มุมขวาด้านบน- ทางทีมงานไม่สามารถให้ความช่วยเหลือในกรณีที่มีการกรอกหมายเลขสมาชิกผิดพลาดและไอเทมถูกส่งไปบัญชีอื่นได้ ดังนั้น กรุณากรอกหมายเลขสมาชิกอย่างระมัดระวัง

- ไอเทมจะถูกส่งไปยังกล่องจดหมายในเกมและมีระยะเวลาจำกัด กรุณากดรับภายในระยะเวลาที่กำหนด

- ไม่สามารถใช้คูปองที่หมดอายุแล้วได้

- ไม่สามารถใช้คูปองที่ถูกใช้งานไปแล้วได้

- หากคูปองที่คุณต้องการใช้เป็นคูปองเฉพาะเซิร์ฟเวอร์ คุณอาจไม่สามารถใช้คูปองได้

- ระยะเวลาและจำนวนการใช้คูปองอาจแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของคูปอง


 


FAQ의 글

STOVE 추천 컨텐츠