Epic Seven

OFFICIALMOBILE턴제 RPG스마일게이트 메가포트

ประกาศ

หญิงสาวที่เต็มไปด้วยความแค้น...

สวัสดีค่ะ ผู้สืบทอด!

 

ได้เวลาล้างแค้นแล้ว

พวกเจ้าจะต้องทุกข์ทรมาน

จากบาปของเจ้าและเลือดเนื้อของเจ้า!

 

พบกับการเปิดตัวล่วงหน้าวันที่ 26/05 (พุธ) เวลา 17:00 น.!


 

댓글 0

    ประกาศ의 글

    STOVE 추천 컨텐츠