Epic Seven

OFFICIALMOBILE턴제 RPG스마일게이트 메가포트

วอลเปเปอร์

Necro & Undine

สวัสดีค่ะ ผู้สืบทอด!

GM Clarissa มีวอลเปเปอร์มาฝากค่ะ

 

ปีกที่มีความนึกคิดบนหลังของ Dizzy เมื่อเธอโจมตี ปีกสีเขียวจะกลายร่างเป็นยมทูต Necro 

ส่วนปีกสีฟ้าจะกลายเป็นนางฟ้า Undine แม้ว่าปีกทั้งสองจะทะเลาะกันอยู่เสมอ 

แต่ทั้งคู่ก็ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของ Dizzy เป็นอันดับหนึ่ง


 

attach 첨부 된 파일 3

댓글 0

    วอลเปเปอร์의 글

    STOVE 추천 컨텐츠