Epic Seven

OFFICIALMOBILE턴제 RPG스마일게이트 메가포트

แจ้งบั๊ก

เปิดเอปิคพาส รางวัลพิเศษ แต่ไม่ได้รับฮีโร่พิเศษ [2]

ทำการเปิด เอปิคพาส ด้วยพลอยฟ้า 1800 พลอย แต่ยังไม่ได้รับฮีโร่รางวัล ตามที่เปิดไปครับ หรือต้องรอให้แรงค์ถึง 30 ถึงจะได้รับรางวัลครับ

댓글 2

  • 2021.02.24 08:39 (UTC+0)

    ได้แต่สกินครับฮีโร่เราต้องมีก่อนถึงจะใส่สกินที่ให้มาได้ส่วนเวล 30 ได้กรอบรูปครับ

  • images
    작성자 2021.02.24 10:41 (UTC+0)

    อ่อครับ ขอบคุณครับ

แจ้งบั๊ก의 글

STOVE 추천 컨텐츠