Epic Seven

OFFICIALMOBILE턴제 RPG스마일게이트 메가포트

รับสมัครสมาชิกกิลด์

กิจกรรมแนะนำกิลด์สุดเท่ [ Asia / HeadUseFoot ] Guild StormToxic

กิจกรรมแนะนำกิลด์สุดเท่ 

Asia / HeadUseFoot 

Guild StormToxic


เงื่อนไขการรับสมัคร

1.รับทุกเพศทุกวัย (เอ๊าะๆแอ๊ะๆ ก็ไม่ไหว ขอที่สือสารกันได้)

2.ผู้ชายต้องผ่านการเกณท์ทหารหรือเรียนรด.มาแล้ว

3.หายใจเข้าและออกได้ด้วยตัวเอง

4.เชื่อมั่นในพลังแห่งมิตรภาพของพวกพ้องและDeckของตัวเอง

5.ถ้าใช้เน็นสายพิเศษจะได้รับการพิจาณาเป็นพิเศษ

댓글 0

    รับสมัครสมาชิกกิลด์의 글

    STOVE 추천 컨텐츠