เวอร์ชันระบบปฏิบัติการขั้นต่ำและแนะนำในการเล่นเกม (อิงวันที่ 08/12/22)
Epic Seven
  • 공식 커뮤니티
  • MOBILE
  • 턴제 RPG
  • 스마일게이트홀딩스

커뮤니티 게시판 글상세

FAQ

글상세

FAQ

เวอร์ชันระบบปฏิบัติการขั้นต่ำและแนะนำในการเล่นเกม (อิงวันที่ 08/12/22)

เปลี่ยนแปลงเวอร์ชันระบบปฏิบัติการขั้นต่ำที่แนะนำในการเล่นเกม Epic Seven ดังต่อไปนี้

 

OS

สเปคขั้นต่ำ

สเปคแนะนำ

iOS

iOS 12.0

iOS 13

Android

AOS 5.0

AOS 7.0

 

ท่านอาจประสบปัญหาในการเล่นเกม หากท่านใช้อุปกรณ์ที่มีสเปคใกล้เคียงกับสเปคขั้นต่ำ

 

※ ท่านอาจเล่นเกมได้อย่างไม่ราบรื่นแม้ว่าจะใช้อุปกรณ์ที่มีระบบ OS สูงกว่าสเปคแนะนำ โดยจะขึ้นอยู่กับฮอาร์ดแวร์อุปกรณ์ของท่านและสัญญาณอินเทอร์เน็ต


 

FAQ의 글

목록
작성 시간 2020.10.30
image
+1

วิธีตั้งค่าข้อความแจ้งเตือน

2020.10.30
2020.10.30 07:18
작성 시간 2020.10.30
image
+1

เกมแลคมากจนเล่นไม่ได้

2020.10.30
2020.10.30 07:16
작성 시간 2020.10.30
image

เวอร์ชันระบบปฏิบัติการขั้นต่ำและแนะนำในการเล่นเกม (อิงวันที่ 08/12/22)

2020.10.30
2020.10.30 07:14
작성 시간 2020.10.30
image
+1

บัญชี STOVE คืออะไร?

2020.10.30
2020.10.30 07:12
작성 시간 2020.06.23
image

ไกด์สิทธิประโยชน์ของผู้เล่นรีเทิร์น

2020.06.23
2020.06.23 09:11