สกิล 2 ของ เคย์รอน คำอธิบายไม่ละเอียดพอ ทำให้เข้าใจผิดได้
Epic Seven
  • 공식 커뮤니티
  • MOBILE
  • 턴제 RPG
  • 스마일게이트홀딩스

커뮤니티 게시판 글상세

ข้อเสนอแนะ

글상세

ข้อเสนอแนะ

สกิล 2 ของ เคย์รอน คำอธิบายไม่ละเอียดพอ ทำให้เข้าใจผิดได้

เนื่องจาก สกิล 2 ของ เคย์รอน อธิบายไว้แค่ว่า ถ้าได้รับดาเมจจนตัวตาย จะได้บัฟ อมตะ 1 เทิร์น ควรเพิ่มข้อความบอกไปด้วยครับ ว่าเลือดจะเหลือ 1 ถ้าได้รับดาเมจจนถึงตาย และจะได้รับบัฟอมตะ 1 เทิร์น

คือมันมีสาเหตุมาจากผมอ่านสกิลสกิล 2 แล้ว ตีความได้ว่า ถ้าเราใช้ท่าที่มีดีบัฟห้ามบัฟใส่เคย์รอน แล้วถ้าฆ่าเคย์รอนตอนนี้ เคย์รอนจะตายทันที เพราะจะไม่ได้รับบัฟอมตะแล้ว แต่ผลคือเลือดก็จะเหลือ 1 อยู่ดี แค่ไม่ได้รับบัฟอมตะเพิ่ม ซึ่งการที่เลือดเหลือ 1 เนี่ย ไม่ได้เขียนไว้ในสกิลครับ ก็พิจารณาด้วยครับ จะได้ไม่มีคนเข้าใจผิดแบบผมอีก

จากภาพที่แนบมา บอกแค่ว่าจะได้รับบัฟอมตะครับ ซึ่งถ้าตามนี้เคย์รอนควรจะตายเลยเมื่อไม่ได้รับบัฟอมตะ

댓글 0
알림이 해제되었습니다.

ข้อเสนอแนะ의 글

목록
작성 시간 2021.01.07
image

Serila สำหรับผู้เล่นใหม่ [1]

2021.01.07
2021.01.07 09:09
작성 시간 2020.12.29

RTA กับ ผู้เล่นใหม่ [1]

2020.12.29
2020.12.29 14:45
작성 시간 2020.12.28

อยากจะเอาฮีโร่ตัวที่เผลอย่อยทิ้งไปกลับคืนมาได้ไหมครับ [1]

2020.12.28
2020.12.28 11:50
작성 시간 2020.09.19

เพิ่มระดับแรงค์สูงสุด [1]

2020.09.19
2020.09.19 12:44
작성 시간 2020.07.22
image

สกิล 2 ของ เคย์รอน คำอธิบายไม่ละเอียดพอ ทำให้เข้าใจผิดได้

2020.07.22
2020.07.22 04:24