Epic Seven

OFFICIALMOBILE턴제 RPG스마일게이트 메가포트

ข้อเสนอแนะ

สกิล 2 ของ เคย์รอน คำอธิบายไม่ละเอียดพอ ทำให้เข้าใจผิดได้

  • 143630970
  • 2020.07.22 04:24 (UTC+0)
  • 조회수 86

เนื่องจาก สกิล 2 ของ เคย์รอน อธิบายไว้แค่ว่า ถ้าได้รับดาเมจจนตัวตาย จะได้บัฟ อมตะ 1 เทิร์น ควรเพิ่มข้อความบอกไปด้วยครับ ว่าเลือดจะเหลือ 1 ถ้าได้รับดาเมจจนถึงตาย และจะได้รับบัฟอมตะ 1 เทิร์น

คือมันมีสาเหตุมาจากผมอ่านสกิลสกิล 2 แล้ว ตีความได้ว่า ถ้าเราใช้ท่าที่มีดีบัฟห้ามบัฟใส่เคย์รอน แล้วถ้าฆ่าเคย์รอนตอนนี้ เคย์รอนจะตายทันที เพราะจะไม่ได้รับบัฟอมตะแล้ว แต่ผลคือเลือดก็จะเหลือ 1 อยู่ดี แค่ไม่ได้รับบัฟอมตะเพิ่ม ซึ่งการที่เลือดเหลือ 1 เนี่ย ไม่ได้เขียนไว้ในสกิลครับ ก็พิจารณาด้วยครับ จะได้ไม่มีคนเข้าใจผิดแบบผมอีก

จากภาพที่แนบมา บอกแค่ว่าจะได้รับบัฟอมตะครับ ซึ่งถ้าตามนี้เคย์รอนควรจะตายเลยเมื่อไม่ได้รับบัฟอมตะ

댓글 0

    ข้อเสนอแนะ의 글

    STOVE 추천 컨텐츠