Cover Image

OFFICIAL

MOBILE턴제 RPG스마일게이트 메가포트
BBS List
GM 안젤리카
공지
2019.10.23. 10:13 (UTC+0)
3 5.8K
알카서스
공지
2019.10.23. 10:13 (UTC+0)
0 5.1K
알카서스
공지
2019.10.23. 10:13 (UTC+0)
1 14.8K
알카서스
공지
2019.10.23. 09:25 (UTC+0)
1 3.3K
알카서스
공지
2019.10.23. 05:10 (UTC+0)
1 4.6K
알카서스
공지
2019.10.18. 09:50 (UTC+0)
1 7.1K
알카서스
공지
2019.10.18. 09:12 (UTC+0)
5 23.8K
알카서스
공지
2019.10.16. 11:45 (UTC+0)
3 14.4K
알카서스
공지
2019.10.16. 11:45 (UTC+0)
2 6.8K
알카서스
공지
2019.10.16. 11:45 (UTC+0)
4 33.7K
알카서스
공지
2019.10.16. 06:00 (UTC+0)
1 6.2K
알카서스
공지
2019.10.15. 07:08 (UTC+0)
2 12.1K
알카서스
공지
2019.10.10. 03:00 (UTC+0)
2 6.6K
알카서스
공지
2019.10.07. 01:00 (UTC+0)
1 12.6K
xJSx
2019.10.23. 20:41 (UTC+0)
0 5
STOVE127232925
2019.10.23. 19:30 (UTC+0)
0 87
쿠로네코o기사단장o갓미레
2019.10.23. 19:26 (UTC+0)
0 18
아구작아구작
2019.10.23. 19:24 (UTC+0)
0 42
지옥에나가버려
2019.10.23. 19:21 (UTC+0)
0 125
에스티아릴리
2019.10.23. 19:11 (UTC+0)
0 81
epic7#qiueeq
2019.10.23. 19:07 (UTC+0)
0 145
STOVE124672800
2019.10.23. 18:52 (UTC+0)
0 171
토비토
2019.10.23. 18:51 (UTC+0)
0 82
에스티아릴리
2019.10.23. 18:43 (UTC+0)
0 194
바나나_17
2019.10.23. 18:36 (UTC+0)
0 39
어쩌라구요ㅡㅡ
2019.10.23. 18:31 (UTC+0)
0 91
epic7_world_kor_83157329
2019.10.23. 18:30 (UTC+0)
0 188
마인s오키타
2019.10.23. 18:26 (UTC+0)
0 177
토비토
2019.10.23. 18:23 (UTC+0)
0 160

#에픽세븐 #질문

HSYou [STOVE81461170]

85층 깰 제대좀 짜주십쇼...

85층 흑우 잡을라는데

공략보니

루나 리디카 얘네 없이 깨는 공략이 없네요 ㅋㅋ

얘네 없으면 못깬다는건가...


디에네 타마린느 안젤리카

세즈 시더 벨로나 불켄 카린 지리나

매루리 홍아밍


이렇게 있는데...


슈리 시더 지리나 타마로 갔다가 딜 모자라서 ㅈㅈ치고 왔네요

별노 더데 유베  시마드라


꼬우면 리디카 먹고 와야합니까... 후..

댓글을 입력해 주세요.


댓글을 입력해 주세요.
01000