Epic Seven

OFFICIALMOBILE턴제 RPG스마일게이트 메가포트

Bug Reports

Bug in arena [1]

Xin chào SG, tôi đã thấy một lỗi nhỏ trong trò chơi khi tôi đang chiến đấu trên đấu trường. Khi lilias s3 vào đội của tôi, elena s2 không hoạt động. Tôi thấy lỗi đó khi s3 lilias crit đi vào d.ken và purguis. purguis và d.ken phản công, sau đó elena s2 chưa được kích hoạt

댓글 1

  • images
    2020.01.24 18:29 (UTC+0)

    Thân ái bạn nào đó, s2 của Elena  Guardian's AuthorityPassiveDecreases the damage received from attacks that target all enemies by 10% and activates Consecrated Ground. When this effect is granted more than once, only the strongest effect is applied. Consecrated Ground can be activated once every 2 turns. Consecrated Ground: Recovers the Health of all allies. Amount recovered increases proportional to the caster's max Health.'can be activated once every 2 turns'.tức là kích hoạt 1 lần sau 2 vòng đấu tức là Elena phải ra skill 2 lần thì s2 mới kích hoạt tiếp, nếu trước đó s2 của Elana đã kích hoạt từ SSB hay VILDRED thì phải đợi thôi

    S2 Elena can only active each after 2 of her attack

Bug Reports의 글

STOVE 추천 컨텐츠