Cover Image

OFFICIAL

MOBILE턴제 RPG스마일게이트 메가포트
BBS List
Dominiel
공지
2019.10.18. 09:12 (UTC+0)
27 90.2K
Dominiel
공지
2019.10.18. 08:30 (UTC+0)
4 12K
Dominiel
공지
2019.10.16. 11:46 (UTC+0)
20 39.2K
Dominiel
공지
2019.10.16. 11:45 (UTC+0)
42 172K
Dominiel
공지
2019.10.07. 01:00 (UTC+0)
26 38.6K
Dominiel
공지
2018.11.15. 06:04 (UTC+0)
45 1.2M
Raeiiii
2019.10.22. 16:05 (UTC+0)
0 0
envy12
2019.10.22. 15:49 (UTC+0)
0 19
Metakay
2019.10.22. 15:38 (UTC+0)
0 20
HELI0S
2019.10.22. 15:37 (UTC+0)
0 15
frozenkuku
2019.10.22. 14:46 (UTC+0)
0 34
epic7#klix1f
2019.10.22. 14:31 (UTC+0)
0 26
arianehk
2019.10.22. 14:29 (UTC+0)
0 15
Shortbready
2019.10.22. 13:16 (UTC+0)
0 30
SrslyEpic
2019.10.22. 12:55 (UTC+0)
0 44
envy12
2019.10.22. 12:33 (UTC+0)
0 44
Nigirakisu
2019.10.22. 11:38 (UTC+0)
0 88
MenZKung
2019.10.22. 11:26 (UTC+0)
1 118
Hochun
2019.10.22. 11:18 (UTC+0)
0 29
デイうン。
2019.10.22. 11:01 (UTC+0)
0 195
envy12
2019.10.22. 10:57 (UTC+0)
0 69

#EpicSeven #Bug_Reports

epic7#r56opg [STOVE91975092]

Hell Raid

So I just killed one of the hell raid bosses but for some reason the boss didnt drop any item no gear nor charms or ML summon. Please look into it .

댓글을 입력해 주세요.


댓글을 입력해 주세요.
01000