Cover Image

OFFICIAL

MOBILE턴제 RPG스마일게이트 메가포트
BBS List
可可小編
공지
2019.08.14. 04:43 (UTC+0)
0 85
可可小編
공지
2019.08.07. 05:29 (UTC+0)
0 81
可可小編
공지
2019.08.07. 05:28 (UTC+0)
0 110
可可小編
공지
2019.07.30. 01:14 (UTC+0)
0 486
可可小編
공지
2019.07.29. 04:31 (UTC+0)
0 71
可可小編
공지
2019.07.29. 04:31 (UTC+0)
0 581
可可小編
공지
2019.07.24. 05:20 (UTC+0)
0 72
可可小編
공지
2019.07.24. 05:20 (UTC+0)
0 91
可可小編
공지
2019.07.17. 06:50 (UTC+0)
0 131
可可小編
공지
2019.07.15. 02:46 (UTC+0)
0 341
可可小編
공지
2019.07.15. 02:29 (UTC+0)
1 333
可可小編
공지
2019.05.28. 01:26 (UTC+0)
0 224
可可小編
2019.08.23. 04:29 (UTC+0)
0 24
篠田步美
2019.08.22. 05:53 (UTC+0)
0 37
可可小編
2019.08.14. 04:43 (UTC+0)
0 85
可可小編
2019.08.14. 04:39 (UTC+0)
0 45
o里宮蝦餃o
2019.08.07. 08:49 (UTC+0)
0 25
可可小編
2019.08.07. 05:29 (UTC+0)
0 81
可可小編
2019.08.07. 05:28 (UTC+0)
0 110
守不住街亭
2019.08.05. 10:53 (UTC+0)
1 39
可可小編
2019.08.05. 05:02 (UTC+0)
0 88
嗜睡魅藍
2019.07.31. 07:42 (UTC+0)
4 53
可可小編
2019.07.31. 01:04 (UTC+0)
0 98
篠田步美
2019.07.30. 11:58 (UTC+0)
2 32
可可小編
2019.07.30. 08:24 (UTC+0)
0 56
守不住街亭
2019.07.30. 05:48 (UTC+0)
3 63
可可小編
2019.07.30. 01:14 (UTC+0)
0 486

#混沌召喚師 #官方公告

Official 可可小編

5月30日臨時維護公告 (已結束)

大家好

我是可可小編~~為了修正5月28日更新維修後發生的問題

將進行臨時維護。

詳細內容請參考下列公告。


[5月30日臨時維護公告]


■維護時間:

  -台灣時間5月30日07:00~08:00


■維護內容: 解決異常問題

  -將修正5月28日更新維護後出現公會占領戰分數異常的現象

  1. 5月27日至6月2日內進行的公會佔領戰皆無效處理,參加公會占領戰的玩家視同勝利,並將發放獎勵。
  2. 發放獎勵對象為更新維護前參加公會占領戰的所有玩家。
  3. 不論是勝利或戰敗的公會,皆可獲得勝利的獎勵。獎勵內容則按照5月28日更新維護前的公會等級、貢獻度及占領分數滿分15分發放最大獎勵。
  4. 戰利品獎勵將發放給參與公會戰的全部公會成員,而獎勵則取決於結束戰爭時的公會等級。
  5. 獎勵將會於臨時維護後發放至信箱,6月2日公會占領戰結束時則不另外發送公會占領戰獎勵。
  6. 臨時維修後,若曾有參與公會占領戰的紀錄,則會以訊息提醒1次無進行的公會占領戰資訊。
  7. 公會占領戰進行期間雖顯示從5月27日至6月2日為止,實際上並無進行。
  8. 公會占領戰點數將不會被結算及套用在每週公會排名。

  -修正2人團戰投標時發生先投標的玩家擁有領取獎勵優先權的現象


造成各位大師的困擾真的很抱歉,

我們將會努力為各位大師帶來更穩定的遊戲品質。


謝謝。

댓글을 입력해 주세요.


댓글을 입력해 주세요.
01000