Cover Image

OFFICIAL

MOBILE턴제 RPG스마일게이트 메가포트
BBS List
可可小編
공지
2019.07.17. 07:15 (UTC+0)
0 23
可可小編
공지
2019.07.17. 06:50 (UTC+0)
0 21
可可小編
공지
2019.07.15. 02:46 (UTC+0)
0 91
可可小編
공지
2019.07.15. 02:29 (UTC+0)
0 57
可可小編
공지
2019.07.11. 01:10 (UTC+0)
0 105
可可小編
공지
2019.07.10. 01:29 (UTC+0)
0 63
可可小編
공지
2019.07.08. 01:07 (UTC+0)
0 90
可可小編
공지
2019.06.28. 05:20 (UTC+0)
0 169
可可小編
공지
2019.06.24. 05:47 (UTC+0)
0 527
可可小編
공지
2019.06.24. 05:46 (UTC+0)
0 126
可可小編
공지
2019.06.24. 05:46 (UTC+0)
0 109
可可小編
공지
2019.06.24. 05:37 (UTC+0)
0 143
可可小編
공지
2019.05.28. 01:26 (UTC+0)
0 162
勇气可嘉
2019.07.18. 06:56 (UTC+0)
0 3
可可小編
2019.07.17. 07:15 (UTC+0)
0 23
可可小編
2019.07.17. 06:50 (UTC+0)
0 21
勇气可嘉
2019.07.17. 00:26 (UTC+0)
0 9
天凝
2019.07.16. 08:12 (UTC+0)
0 8
STOVE121637103
2019.07.15. 14:22 (UTC+0)
0 8
守不住街亭
2019.07.15. 12:33 (UTC+0)
0 10
守不住街亭
2019.07.15. 12:25 (UTC+0)
0 8
可可小編
2019.07.15. 02:47 (UTC+0)
0 162
可可小編
2019.07.15. 02:46 (UTC+0)
0 91
可可小編
2019.07.15. 02:29 (UTC+0)
0 57
可可小編
2019.07.11. 01:10 (UTC+0)
0 105
可可小編
2019.07.10. 01:29 (UTC+0)
0 63
可可小編
2019.07.10. 01:28 (UTC+0)
0 56
可可小編
2019.07.08. 01:07 (UTC+0)
0 90

#混沌召喚師 #官方公告

Official 可可小編

5月30日臨時維護公告 (已結束)

大家好

我是可可小編~~為了修正5月28日更新維修後發生的問題

將進行臨時維護。

詳細內容請參考下列公告。


[5月30日臨時維護公告]


■維護時間:

  -台灣時間5月30日07:00~08:00


■維護內容: 解決異常問題

  -將修正5月28日更新維護後出現公會占領戰分數異常的現象

  1. 5月27日至6月2日內進行的公會佔領戰皆無效處理,參加公會占領戰的玩家視同勝利,並將發放獎勵。
  2. 發放獎勵對象為更新維護前參加公會占領戰的所有玩家。
  3. 不論是勝利或戰敗的公會,皆可獲得勝利的獎勵。獎勵內容則按照5月28日更新維護前的公會等級、貢獻度及占領分數滿分15分發放最大獎勵。
  4. 戰利品獎勵將發放給參與公會戰的全部公會成員,而獎勵則取決於結束戰爭時的公會等級。
  5. 獎勵將會於臨時維護後發放至信箱,6月2日公會占領戰結束時則不另外發送公會占領戰獎勵。
  6. 臨時維修後,若曾有參與公會占領戰的紀錄,則會以訊息提醒1次無進行的公會占領戰資訊。
  7. 公會占領戰進行期間雖顯示從5月27日至6月2日為止,實際上並無進行。
  8. 公會占領戰點數將不會被結算及套用在每週公會排名。

  -修正2人團戰投標時發生先投標的玩家擁有領取獎勵優先權的現象


造成各位大師的困擾真的很抱歉,

我們將會努力為各位大師帶來更穩定的遊戲品質。


謝謝。

댓글을 입력해 주세요.


댓글을 입력해 주세요.
01000