Cover Image

OFFICIAL

MOBILE턴제 RPG스마일게이트 메가포트
BBS List
可可小編
공지
2019.07.15. 02:47 (UTC+0)
0 131
可可小編
공지
2019.07.15. 02:46 (UTC+0)
0 65
可可小編
공지
2019.07.15. 02:29 (UTC+0)
0 38
可可小編
공지
2019.07.11. 01:10 (UTC+0)
0 84
可可小編
공지
2019.07.10. 01:29 (UTC+0)
0 50
可可小編
공지
2019.07.10. 01:28 (UTC+0)
0 44
可可小編
공지
2019.07.08. 01:07 (UTC+0)
0 78
可可小編
공지
2019.07.01. 04:45 (UTC+0)
0 80
可可小編
공지
2019.06.28. 05:20 (UTC+0)
0 152
可可小編
공지
2019.06.24. 05:47 (UTC+0)
0 510
可可小編
공지
2019.06.24. 05:46 (UTC+0)
0 113
可可小編
공지
2019.06.24. 05:46 (UTC+0)
0 94
可可小編
공지
2019.06.24. 05:42 (UTC+0)
0 172
可可小編
공지
2019.06.24. 05:37 (UTC+0)
0 130
可可小編
공지
2019.06.17. 05:34 (UTC+0)
0 168
可可小編
공지
2019.06.12. 02:18 (UTC+0)
0 173
可可小編
공지
2019.06.12. 02:17 (UTC+0)
0 130
可可小編
공지
2019.06.12. 02:14 (UTC+0)
0 122
可可小編
공지
2019.06.11. 01:01 (UTC+0)
0 209
可可小編
공지
2019.05.29. 06:51 (UTC+0)
0 298
可可小編
공지
2019.05.29. 06:51 (UTC+0)
0 238
可可小編
공지
2019.05.28. 01:26 (UTC+0)
0 583
可可小編
공지
2019.05.28. 01:26 (UTC+0)
0 150
可可小編
공지
2019.05.28. 01:26 (UTC+0)
0 146
可可小編
공지
2019.05.28. 01:26 (UTC+0)
0 146
可可小編
공지
2019.05.27. 04:56 (UTC+0)
0 395
可可小編
공지
2019.05.27. 04:56 (UTC+0)
0 234
可可小編
공지
2019.05.27. 04:56 (UTC+0)
0 261
可可小編
공지
2019.05.24. 08:06 (UTC+0)
0 178
可可小編
공지
2019.05.24. 08:06 (UTC+0)
0 164
可可小編
공지
2019.05.08. 04:26 (UTC+0)
0 321
可可小編
공지
2019.05.08. 04:25 (UTC+0)
0 185
可可小編
공지
2019.04.26. 09:02 (UTC+0)
0 226
可可小編
공지
2019.04.25. 00:55 (UTC+0)
0 1K
可可小編
공지
2019.04.25. 00:53 (UTC+0)
0 211
可可小編
공지
2019.04.25. 00:53 (UTC+0)
0 173
可可小編
공지
2019.04.24. 02:14 (UTC+0)
0 308
可可小編
공지
2019.03.25. 05:59 (UTC+0)
0 297
STOVE121637103
2019.07.15. 14:22 (UTC+0)
0 5
守不住街亭
2019.07.15. 12:33 (UTC+0)
0 6
守不住街亭
2019.07.15. 12:25 (UTC+0)
0 5
可可小編
2019.07.15. 02:47 (UTC+0)
0 131
可可小編
2019.07.15. 02:46 (UTC+0)
0 65
可可小編
2019.07.15. 02:29 (UTC+0)
0 38
可可小編
2019.07.11. 01:10 (UTC+0)
0 84
可可小編
2019.07.10. 01:29 (UTC+0)
0 50
可可小編
2019.07.10. 01:28 (UTC+0)
0 44
可可小編
2019.07.08. 01:07 (UTC+0)
0 78
可可小編
2019.07.05. 05:13 (UTC+0)
0 62
STOVE121102098
2019.07.03. 06:29 (UTC+0)
0 45
可可小編
2019.07.01. 04:45 (UTC+0)
0 80
可可小編
2019.06.28. 05:20 (UTC+0)
0 152
勇气可嘉
2019.06.27. 13:25 (UTC+0)
0 45

#混沌召喚師 #官方公告

Official 可可小編

第十二次更新維修公告

#更新維修公告#


大家好!

我是可可小編~~


5月28日(週二)將進行第十二次更新維修作業。

詳細內容請參考以下事項: 


[5月28日(週二)更新維修公告]

■ 維修日期: 台灣時間5月28日09:00~11:00

■ 維修內容: 第十二次更新維修

[看更新內容(立即前往)]


  1. 新增一種新英雄
  2. 英雄技能調整
  3. 改善UI功能
  4. 新增章節/挑戰任務內容
  5. 新增英雄專用裝備
  6. 禮包內容變更
  7. 其他便利機能及錯誤修正*注意事項

-此次更新包含客戶端更新。

謝謝。